Ett femtiotal operatörer står redo för Sverige

SverigeSverige sticker ut som en av de snabbas växande betting- och kasinomarknaderna i Sverige. Redan i ett tidigt skede av avregleringen så har 55 operatörer ansökt om licens.

Detta står i otroligt kontrast till landets tidigare spelklimat där endast Svenska Spel haft möjlighet att erbjuda spel för riktiga pengar. Därför kommer mycket spännande saker att ske 1 januari 2019 när avregleringen träder i kraft.

Denna utveckling har välkomnats att ett flertal inhemska och internationella aktörer som länge velat satsa på den svenska marknaden. Däremot kommer inte vem som helst att kunna slänga fram en kasinosajt.

Tvärt emot krävs ganska stora finansiella muskler och beprövad förmåga att hantera de höga krav som svenska Lotteriinspektionen ställer. Trots detta har ett stort antal operatörer redan visat intressen.

Operatörernas intäkter kommer att beskattas på en skattesats runt 18%, men intressant nog så kommer Svenska spel att ha en del skattelättnader. Trots kritik om konkurrensmässig snedvridning så har denna skattelättnad accepterats.

Spel- och bettingmarknaden är numera en av de snabbast växande branscherna i Sverige, och många tycker därför att avregleringen verkligen ligger rätt i tiden.

Trots engagemang och entusiasm så föreligger det en del frågetecken kring hur spelregleringen bör tolkas. Operatörer har kritiserat Lotteriinspektionen för att inte ha gett tillräckligt mycket information gällande de svenska kraven. Ett exempel är att det ännu är oklart i vilken utsträckning operatörerna kommer att kunna göra reklam för sina tjänster i inhemska kanaler. Trots dessa frågetecken verkar det som att alla, såväl operatörer som spelare och myndigheter, ser fram emot detta för Sveriges del historiska steg.

OM FÖRFATTAREN

X