Μετά την επιλογή του καζίνο πρέπει ο παίκτης να συμπληρώσει μία φόρμα στοιχείων με τις προσωπικές του πληροφορίες.

Κατά την διάρκεια της εγγραφής ο παίκτης θα επιλέξει ένα ψευδώνυμο και έναν κωδικό.

Συμπληρώστε την σωστή ημερομηνία γέννησης και τον πραγματικό σας ταχυδρομικό κωδικό καθώς αυτές οι πληροφορίες ίσως να ζητηθούν όταν κάνετε κατάθεση.

Τώρα που γνωρίζετε τις διαδικασίες της εγκατάστασης της πλατφόρμας παιχνιδιών και ποια η διαφορά με τα Flash παιχνίδια καθώς επίσης και το πως να αναγνωρίζετε ένα αξιόπιστο από ένα αφερέγγυο καζίνο μπορούμε πλέον να περάσουμε στην φάση της εγγραφής σε καζίνο η οποία είναι σημαντική καθώς πρέπει ότι δηλώνετε να είναι αλήθεια προς δική σας διευκόλυνση.

Η απλή φόρμα των προσωπικών στοιχείων μπορεί να συμπληρωθεί γρήγορα και πρέπει επίσης να δώσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας όπως επίσης και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα παραπάνω στοιχεία είναι υποχρεωτικά και πρέπει ο παίκτης να τα συμπληρώσει.

Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι το ίδιο για τις αναλήψεις και τις καταθέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε στην φύλαξη των στοιχείων σας και των κωδικών σας καθώς δεν πρέπει να πέσουν στα χέρια τρίτων και γι’ αυτόν τον λόγο η καλύτερη λύση είναι η απομνημόνευση.

Όταν τελειώσετε την εγγραφή καζίνο μπορείτε να επιλέξετε την μέθοδο πληρωμής.