Zasady gry w kości

Odkrywamy zasady gry w kości.

Poznaj wszystkie możliwości stawiania zakładów.

Craps to gra, w której używamy dwóch kości. Celem gry jest odgadnięcie liczby na kościach. Gracz obstawia kombinację na kościach, a następnie kości są rzucane. W zależności od wyniku, gracz albo wygrywa albo przegrywa.

Zakłady w grze w kości

Pass Line - gracz wygrywa, gdy pierwszy rzut jest natural ( 7, 11) a przegrywa, jeżeli trafimy ,,craps’’ czyli 2, 3, 12. W innych przypadkach ( 4, 5, 6, 8, 9 i 10) ten numer staje się punktem ( na stole zaznaczony jako żeton ,,On’’ ). Następnie, aby wygrać gracz musi ponownie wyrzucić punkt ( ten z białym żetonem) przez 7.  Pass Line płaci 1 do 1.

Don’t Pass Bar – jest to zakład przeciwny Pass Line. Jeżeli jedna kostka to natural ( 7, 11) gracz przegrywa, a jeżeli jest to 2 lub 3 gracz wygrywa. Rzut kośćmi o wartości 12 oznacza, że gracz ma tie lub push z kasynem. Jeżeli rzut jest punktem (4, 5, 6, 8, 9, 10) gracz, aby wygrać musi wyrzucić 7 zanim powtórzy się. Jeżeli gracz wyrzuci punkt przed 7 to przegrywa. Don’t Pass Bar płaci 1 do 1.

Come (Come Bet) - obowiązują te same zasady, co w Pass Line. Różnica polega na tym, że możesz dokonać zakładu tylko, gdy punkt na linii został określony. Gracz wygrywa, jeżeli pierwszy rzut to natural ( 7,11) a przegrywa, jeżeli trafi craps ( 2, 3, 12). Inne rzuty przyniosą graczowi wygraną, jeżeli come point powtarza się zanim wyrzucimy 7. Jeżeli wyrzucimy 7 to gracz przegrywa. Come płaci 1 do 1.

Don’t Come Bar (Don’t Come Bet)  -  jest to odwrócony Come Bet. Jak już punkt zostanie określony to gracz wygrywa, jeżeli trafi 2 lub 3, a przegrywa jak trafi 7 lub 11. 12 to tie i inne rzuty kośćmi przyniosą graczowi wygraną tylko, jeżeli 7 pojawi się na podanych wyżej rzutach.

Dodatkowe zakłady

Maksymalny dodatkowy zakład nie może przekraczać podwójnego pierwszego zakładu.

Odds on Pass Line – gdy rzucimy punkt, gracz może dokonać dodatkowych zakładów poprzez wybranie Odds. Każdy punkt to inna wygrana. Punkty od 4 do 10 płacą 2 do 1, 5 do 9 płacą 3 do 2, a 8 płaci 6 do 5. Gracz wygrywa tylko, gdy punkty zostały wyrzucone przed 7.

Odds on Come Bet - identyczny zakład, jak Odds on Pass z wyjątkiem, że gracz obstawia Odds na Come Bet a nie na Pass Line Bet.

Zakłady na pola

Field Bet – obstawiamy, zanim kości zostaną rzucone.  Jeżeli wyrzucimy 2, 3,4, 9, 10 , 11 czy 12, gracz wygrwa. Jeśli wypadnie 5, 6, 7 i 8 gracz przegrywa. Field Bets wypłacają w następujący sposób: 2 i 12 płaci 2 do 1, a inne rzuty płacą 1 do1.

Big Six, Big Eight Bets – stawiamy na jakikolwiek rzut kośćmi, gracz wygrywa, jeżeli 6 lub 8 pojawi się zanim wyrzucimy 7. Zakład płaci 1 do 1.

Proposition Bets – te zakłady mogą być dokonane za każdym razem:

  • Jakikolwiek craps: wygrywa, gdy wyrzucimy 2, 3 lub 12. Płaci 8 do 1
  • Jakakolwiek 7: wygrywa, jeżeli wyrzucimy 7. Płaci 5 do 1.
  • 11: wygrywa, gdy rzucimy 11. Płaci 16 do 1.
  • Ace Duece: wygrywa, gdy wyrzucimy 3. Płaci 16 do 1.
  • Aces of Boxcars: wygrywa, gdy wyrzucimy 3. Płaci 30 do 1.
  • Horm Bet: zachowuje się jak zakład na 2, 3, 11 i 12 za jednym razem. Gracz wygrywa, gdy trafimy jeden z numerów. Wypłata zależy od wyrzuconych numerów.  Trzy inne zakłady przegrywają.
  • Hardways: zakład na hardways wygrywa jeżeli rzucimy hard (czyli sumy 1 do 1, 3 do 3, 4 do 4) zanim będzie roll easy i wyrzucimy 7.  Ten zakład płaci 4 i 10 8 do 1, hard 6 płaci 10 do1.