Den 1. januar 2012 var en vigtig dag for det danske spilmarked og for Spillemyndigheden.

Efter en længere lovgivningsproces og med spillelovens vedtagelse i Folketinget i juni
2010, kom Spillemyndigheden i gang med at administrere et delvist liberaliseret spilmarked.

Der er med spilleloven skabt en adskillelse mellem de spil, som er liberaliserede (som online casino), og de spil, der er knyttet til monopolet (lotteri, skrabespil og klasselotteri).

...at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde

En af de væsentligste parametre i den danske spillelovgivning er stadig kravet om at beskytte spillerne uanset hvilket spil, der spilles på.

Spillerne skal have mulighed for at spille i trygge, regulerede rammer. Et større udbud af onlinespil forstærker kravet til forbrugerbeskyttelse.

Opdatering af spillelovgivningen

Diskussionen om hvorvidt det danske spilmarked skulle liberaliseres eller om monopolet skulle fastholdes har bølget frem og tilbage i mange år.

En modernisering af spillelovene var tiltrængt, da den tidligere lovgivning om spil var delvis baseret på mere end 100 år gamle love!

Desuden tog lovgivningen ikke længere højde for de udfordringer, som følger af et moderne kommunikationssamfund.

Udbuddet af spil har udviklet sig de seneste 10 -15 år til at være en stor salgsvare på internettet
– især efter at online poker blev introduceret. Det har øget konkurrencen og givet danskerne et
større udvalg af spilprodukter.

Regulering af spil blev samlet i en lovgivning bestående af en spillelov, en afgiftslov, en uddelingslov og en ejerskabslov. De vigtigste elementer i loven er at:

• Indføre et tilladelsessystem, så spil om penge kun kan udbydes i Danmark efter opnåelse af
tilladelse
• Etablere regler til at sikre et ansvarligt spiludbud, der blandt andet medvirker til at bekæmpe
spilafhængighed (ludomani)
• Etablere afskærmning mod ulovlige spiludbydere ved betalingsblokering, internetblokering
samt fastholdelse af det gældende reklameforbud

Lov om spil omfatter spil, der bliver udbudt eller arrangeret i Danmark og Grønland. Loven omfatter ikke Færøerne.

Lovens fire bærende hensyn og formål er:

  1. at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,
  2. at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,
  3. at beskytte spillerne ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde,
  4. at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

Hensigten med at samle regulering af alt spil hos én myndighed, Spillemyndigheden under SKAT, er at skabe en mere ensartet administration og håndtering af reglerne.

Du kan læse hele lovgrundlaget her.