Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

ΠΑΡΟΧΗ &ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ E-MAIL: Το VegasMaster απαιτεί από τους συμμετέχοντες να εγγραφούν στην ιστοσελίδα, με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες συμφωνούν να ενταχθούν στη λίστα του VegasMaster. Αυτή η επιλογή μπορεί να αφαιρεθεί μέσω του e-mail επιβεβαίωσης ή μετά τη λήψη του πρώτου ενημερωτικού δελτίου κάνοντας κλικ στο διαγραφείτε (Unsubscribe).

Καμία αγορά ή ΠΛΗΡΩΜΗ δεν είναι απαραίτητη να εισάγετε για να  κερδίσετε. Οι υπολογιστές VegasMaster είναι η επίσημη συσκευή χρονομέτρησης για το διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός είναι άκυρος και απαγορεύεται στις ακόλουθες χώρες: Κούβα, το Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, το Ισραήλ, την Ινδία, το Πακιστάν, τη Σομαλία, τη Μιανμάρ, τη Βόρεια Κορέα, το Σουδάν, η Συρία, η Κίνα, η Τουρκία, η Νότια Κορέα. Συμμετοχή έχουν μόνο όσοι είναι 18 ετών και άνω. Ο Διαγωνισμός είναι άκυρος όπου απαγορεύεται. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται και συμφωνούν  με αυτούς τους επίσημους κανόνες ("Επίσημη κανόνες"), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ως νικητής και οι αποφάσεις των VegasMaster είναι τελικές και δεσμευτικές. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 3 εργάσιμες ημερών μετά το τέλος της προσφοράς.

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ: Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τον τρόπο που παρουσιάζεται στη σελίδα του διαγωνισμού. Οι ελλιπείς, δυσανάγνωστες, παραμορφωμένες ή διεφθαρμένη καταχωρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για την απώλεια εισόδων και απόδειξη της διαβίβασης δεν θα γίνεται δεκτή ως απόδειξη παραλαβής. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να αποστέλλονται μέσω πρακτορείων ή τρίτων. Το VegasMaster διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα τον οποίο πιστεύει ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες αυτούς.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της VegasMaster και δεν θα κοινοποιηθούν ή πωληθούν. Οι συμμετοχές δεν θα πρέπει να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους διαγωνισμό για άλλα δώρα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: H επιλογή των νικητών θα πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος της περιόδου του διαγωνισμού και το VegasMaster θα ενημερώσει τους πιθανούς νικητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά τη στιγμή της εισόδου. Οι νικητές μπορούν να περιμένουν για να παραλάβουν το βραβείο μέσα σε 8 εβδομάδες μετά από το διαγωνισμό, ή νωρίτερα, κάτι που έγκειται στην κρίση του VegasMaster. Θα πρέπει να καθορίζεται ανεξάρτητα από το VegasMaster ότι οι αποφάσεις αναφορικά με τους νικητές θα είναι τελικές και δεσμευτικές. Εάν ένας νικητής δεν απαντήσει εντός 7 ημερολογιακών ημερών μετά την πρώτη προσπάθεια κοινοποίηση, ή εάν η γνωστοποίηση του δώρου ή βραβείο επιστραφεί στα αζήτητα ή δεν παραδόθηκε σε τότε ο νικητής αυτός θα αποκλειστεί. Αν βρεθεί ένας πιθανός νικητής να είναι επιλέξιμος, ή αν στην πιθανή νίκη του δεν έχει συμμορφωθεί με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες ή αρνείται ένα βραβείο για οποιοδήποτε λόγο πριν από την ανάθεση, ο νικητής θα αποκλειστεί.  Το VegasMaster δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κοινοποίηση του νικητή που έχει χαθεί, ή έχει υποκλαπεί ή δεν έχουν εισπραχθεί από έναν νικητή για οποιοδήποτε λόγο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΡΟΙ: Ο νικητής του διαγωνισμού θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τις πληρωμές, καθώς και τις συνέπειές του, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές ή δαπάνες που συνδέονται με το ισχύων βραβείο. Το βραβείο είναι μη μεταβιβάσιμο, και δεν υπάρχει υποκατάσταση από τους νικητές σε ισοδύναμα των μετρητών. Όλες οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν από το VegasMaster. Το VegasMaster δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν ευθύνεται για τυχόν συμβάντα που προκύπτουν από την ύπαρξη του νικητή που του απονεμήθηκε το βραβείο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, ένας νέος παίχτης δηλώνει τη συμφωνία του / να δεσμεύονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, νικητής επιτρέπει στο VegasMaster να χρησιμοποιήσει το όνομα του νικητή, αρχικά του επωνύμου, την ηλικία και τη χώρα σε σχέση με το διαγωνισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για διαφήμιση, προώθησης και / ή διαφημιστικούς σκοπούς) σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις μορφές της μέσων που είναι γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον ως VegasMaster κατά το δοκούν, στο διηνεκές (ή για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία), χωρίς περαιτέρω αποζημίωση, εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο. Θα παρέχουν τις πληροφορίες μόνο στο VegasMaster και όχι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκονται στην ακόλουθη σελίδα: http://www.vegasmaster.com/privacy-policy/.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το VegasMaster διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει το διαγωνισμό, εφόσον ο διαγωνισμός ή ένα μέρος της αποδεικνύεται ότι είναι ανέφικτος, δόλιος, άκυρος, παράνομος ή σε περίπτωση τυχόν τεχνικών ή διοικητικών δυσλειτουργιών , σφάλματα ή άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την πορεία του διαγωνισμού. Εάν ο διαγωνισμός πρέπει να ακυρωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης, η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη σχετική σελίδα του διαγωνισμού.

Διαγωνισμός Διαδικτυακής Δημοσκόπησης & Κουίζ - Όροι και Προϋποθέσεις

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο που παρουσιάζονται στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού και, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του VegasMaster στους διαγωνισμούς. Με τη συμμετοχή, κάθε παίχτης εγγυάται ότι αυτός ή αυτή έχει διαβάσει και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η διάρκεια της δημοσκόπησης στο διαγωνισμό / παιχνίδι γνώσεων καθορίζεται ως η ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) στην σελίδα του διαγωνισμού που αφορά κάθε διαγωνισμό. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν από 23:59 CET την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μία ψηφοφορία / είσοδος επιτρέπεται ανά επιλέξιμο συμμετέχοντα. Η χρήση οποιουδήποτε μεμονωμένου υπολογιστή για να εισάγετε πολλαπλές ψήφους / κουίζ απαγορεύεται. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ψηφίσουν / λάβουν το κουίζ μέσω της σελίδας του διαγωνισμό και να υποβάλει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, όπως το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να είναι επιλέξιμες για να κερδίσει. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Οι πιθανότητες επιτυχίας θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των έγκυρων συμμετοχών που έχουν ληφθεί

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ: Οι νικητές θα επιλέγονται τυχαία από όλες τις έγκυρες συμμετοχές μετά το τέλος της ψηφοφορίας / κουίζ. Το VegasMaster θα διεξάγει κλήρωση εντός 3 εργάσιμων ημερών αφότου ο διαγωνισμός έχει λήξει. Ο αριθμός των νικητών που θα επιλεγούν  ανά διαγωνισμό θα ορίζονται στη σχετική σελίδα του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ειδοποίηση των νικητών ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του VegasMaster μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του διαγωνισμού.

ΕΠΑΘΛΑ: Για πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, ανατρέξτε στη σχετική σελίδα του διαγωνισμού. Τα βραβεία είναι μη μεταβιβάσιμα και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως επιδότηση. Δεν υπάρχει εναλλακτική για μετρητά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες για το βραβείο ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις..

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με Λεζάντα - Όροι και Προϋποθέσεις

Εδώ θα βρείτε τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για το διαγωνισμό φωτογραφία με λεζάντα που φιλοξενείται στο VegasMaster:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η διάρκεια του Διαγωνισμού Φωτογραφία με ορίζεται στη Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). Όλες οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν στο VegasMaster από 23:59 CET μέχρι την  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία συμμετοχή. Καμία αγορά δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε ή για να κερδίσετε στο διαγωνισμό VegasMaster Φωτογραφία με Λεζάντα.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ: Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν τις λεζάντες τους στη σελίδα του διαγωνισμού και πρέπει παραδώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σωστά, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους πληροφοριών, όπως το πλήρες όνομα και e-mail, για να είναι επιλέξιμες και για να κερδίσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να είναι επιλέξιμες, οι συμμετοχές σας  πρέπει να ακολουθήσετε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του συμμετέχοντα.

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΑΠΟΔΟΣΗ: Τα βραβεία είναι μη μεταβιβάσιμα και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά ως επιδότηση. Για πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του διαγωνισμού. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να κερδίσει το πολύ ένα βραβείο στο διαγωνισμό αυτό. Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται από τις ιδέες του διαγωνιζόμενου και τη δημιουργικότητα. Η καλύτερη λεζάντα θα κριθεί από την κριτική επιτροπή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ: Οι νικητές θα επιλεγούν και θα είναι αυτοί που θα γράψουν τις καλύτερες λεζάντες. Η κριτική επιτροπή θα αναλύσει όλες τις έγκυρες συμμετοχές αφότου έχει λήξει ο διαγωνισμός. Ο αριθμός των νικητές επιλέγονται καθορίζεται στη σελίδα του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail που παρέχεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στον διαγωνισμό. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο VegasMaster και αφού ο διαγωνισμός έχει λήξει.

Κάθε διαγωνιζόμενος του VegasMasterLimited παραχωρεί αμετάκλητα μια διαρκή άδεια, η οποία επιτρέπει στο VegasMasterLimited να συμπεριλάβει κάποια ή όλα από τα υποβληθέντες φωτογραφίες με λεζάντα στις εκδόσεις, τις ιστοσελίδες, και / ή σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό της που συνδέονται με αυτό το διαγωνισμό

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (παραπάνω) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα είδη των διαγωνισμών που φιλοξενείται από το VegasMaster.

Διαγωνισμός Μικρής Ιστορίας - Όροι & Προϋποθέσεις

Εδώ θα βρείτε όλους τους όρους και προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό μικρής ιστορίας που φιλοξενούνται στο VegasMaster:

Περίοδος Διαγωνισμού: Διάρκεια διαγωνισμού ιστορία έχει οριστεί η ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) στην σελίδα του διαγωνισμού. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν από 23:59 CET την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο. Μέσω τρίτων καταχωρήσεις θα είναι άκυρες. Καμία αγορά δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μικρής ιστορίας του VegasMaster.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ: Οι συμμετέχοντες θα δημοσιεύσουν μια σύντομη ιστορία τους στην σελίδα του διαγωνισμού. Η ιστορία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 300 λέξεις, αλλά όχι περισσότερο από 500 λέξεις. Ιστορίες που υπερβαίνει τις 500 λέξεις θα εξακολουθούν να θεωρούνται για το διαγωνισμό, αλλά δεν θα διαβαστούν πέρα από τις 500.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σωστά - των οποίων το ονοματεπώνυμο και έγκυρη διεύθυνση e-mail - για να είναι επιλέξιμες για να κερδίσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλες οι υποβληθείσες ιστορίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να παρέχεται συγκατάθεση των εκδόσεων για την υποβολή μιας σύντομης ιστορίας που γράφτηκε από κάποιον άλλο.

Η είσοδος πρέπει να μην περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι άσεμνο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, ή ότι άλλο περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο ή ανάρμοστο υλικό, όπως καθορίζεται από τον Χορηγό κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της.

Η είσοδος δεν πρέπει να περιέχει κανένα εμπορικό περιεχόμενο ή τα λογότυπα, εκτός από εκείνους που προβλέπονται από τον Χορηγό.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Για να κερδίσετε θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις ικανότητες γραφής των συμμετεχόντων.

ΕΠΑΘΛΑ: Για πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του διαγωνισμού. Τα βραβεία είναι μη μεταβιβάσιμα και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ως επιδότηση.

Επιλογή των νικητών: Όλες οι έγκυρες συμμετοχές που ελήφθησαν πριν από την ημερομηνία λήξης θα πρέπει να επανεξεταστούν από την επιτροπή των δικαστών, οι οποίοι θα επιλέξουν τις καλύτερες ιστορίες που βασίζονται στη δημιουργικότητα, τη διορατικότητα, την καινοτομία και την πρωτοτυπία τους. Ο νικητής θα επιλεγεί μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα που ο διαγωνισμός έχει λήξει.

Ο αριθμός των νικητών που θα επιλεγούν ανά διαγωνισμό ορίζεται στην καταληκτική σελίδα του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την είσοδό τους στο διαγωνισμό. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο VegasMaster μετά το τέλος του διαγωνισμού.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι συμμετέχοντες θα διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των υποβληθέντων σύντομη ιστορία τους. Ωστόσο, αν λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες επιτρέπουν στο VegasMaster μια παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκή άδεια να επεξεργαστεί, να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει τις ιστορίες σας σε οποιαδήποτε μορφή των μέσων ενημέρωσης. Το VegasMaster δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει κάθε διήγημα. Η δημοσίευση μιας σύντομης ιστορίας δεν σημαίνει ότι ο διαγωνιζόμενος στον οποίο ανήκει αυτή η ιστορία έχει κερδίσει.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (παραπάνω) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα είδη των διαγωνισμών που φιλοξενείται από το VegasMaster.

Giveaway - Όροι & Προϋποθέσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η διάρκεια του Giveaway προσδιορίζεται ως η ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) και αναφέρεται και στην υπάρχουσα σελίδα. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να παραληφθούν από 23:59 CET ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ: Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που θα πάρετε μέρος θα μπείτε στο giveaway, όπως ορίζεται στην παρούσα σελίδα. Κάθε συμμετέχων μπορεί να εγγραφεί μόνο μία φορά, αλλά αυτός / αυτή μπορεί να σωρεύσει περισσότερες από μία εισόδους, όπως περιγράφεται στο προαναφερθέν έγγραφο. Καμία αγορά δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε ή να κερδίσετε για το Giveaway του VegasMaster.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σωστά – εκ των οποίων το ονοματεπώνυμο και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail - για να είναι επιλέξιμος για να κερδίσει. Οποιαδήποτε απόπειρα από ένα άτομο να εισάγετε περισσότερες από μία φορά με πολλαπλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό. Ενδείξεις που λαμβάνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν του καθορισμένου περιορισμού θα είναι άκυρα.

Οι συμμετοχές δεν θα πρέπει να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους διαγωνισμό για άλλα δώρα. Το VegasMaster δεν είναι υπεύθυνο για τις καταχωρήσεις που δεν εισπράχθηκαν για οποιονδήποτε λόγο.

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Το βραβείο - ή βραβεία - είναι εισηγμένα στη σελίδα Giveaway. Οι πιθανότητες να επιλεγεί ως πιθανό νικητή εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των έγκυρων συμμετοχών που έλαβε κατά τη διάρκεια της περιόδου Giveaway.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ: Ο αριθμός των νικητών ορίζεται στη σελίδα του Giveaway. Γίνετε μια τυχαία κλήρωση από όλες τις συμμετοχές που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα διεξαχθεί μετά το τέλος του διαγωνισμού. Οι νικητές θα επιλέγονται τυχαία από όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της περιόδου Giveaway χρησιμοποιώντας ένα ανεξάρτητο εργαλείο σχεδίασης (που παρέχεται από random.org).Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο VegasMaster μετά το τέλος του Giveaway.

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με Λεζάντα - Όροι και Προϋποθέσεις

Εδώ θα βρείτε τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για το διαγωνισμό φωτογραφία με λεζάντα που φιλοξενείται στο VegasMaster:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η διάρκεια του Διαγωνισμού Φωτογραφία με ορίζεται στη Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). Όλες οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν στο VegasMaster από 23:59 CET μέχρι την  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία συμμετοχή. Καμία αγορά δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε ή για να κερδίσετε στο διαγωνισμό VegasMaster Φωτογραφία με Λεζάντα.

  • Η συμμετοχή δεν πρέπει να είναι βίαιη ή υποτιμητική για οποιασδήποτε χώρα, ή το φύλο, τη φυλετική, θρησκευτική ή την ηλικιακή ομάδα, σεξουαλικό ή προκλητικό περιεχόμενο, βλάσφημο ή πορνογραφικό.
  • Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι άσεμνο ή προσβλητικό, να  προβάλλει οποιαδήποτε μορφή μίσους.
  • Έναρξη θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και δεν πρέπει να περιλαμβάνει την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα τρίτων, χωρίς τη συγκατάθεση τρίτου.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ: Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν τις λεζάντες τους στη σελίδα του διαγωνισμού και πρέπει παραδώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σωστά, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους πληροφοριών, όπως το πλήρες όνομα και e-mail, για να είναι επιλέξιμες και για να κερδίσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να είναι επιλέξιμες, οι συμμετοχές σας  πρέπει να ακολουθήσετε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του συμμετέχοντα.

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΑΠΟΔΟΣΗ: Τα βραβεία είναι μη μεταβιβάσιμα και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά ως επιδότηση. Για πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του διαγωνισμού. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να κερδίσει το πολύ ένα βραβείο στο διαγωνισμό αυτό. Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται από τις ιδέες του διαγωνιζόμενου και τη δημιουργικότητα. Η καλύτερη λεζάντα θα κριθεί από την κριτική επιτροπή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ: Οι νικητές θα επιλεγούν και θα είναι αυτοί που θα γράψουν τις καλύτερες λεζάντες. Η κριτική επιτροπή θα αναλύσει όλες τις έγκυρες συμμετοχές αφότου έχει λήξει ο διαγωνισμός. Ο αριθμός των νικητές επιλέγονται καθορίζεται στη σελίδα του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail που παρέχεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στον διαγωνισμό. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο VegasMaster και αφού ο διαγωνισμός έχει λήξει.

Κάθε διαγωνιζόμενος του VegasMaster Limited παραχωρεί αμετάκλητα μια διαρκή άδεια, η οποία επιτρέπει στο VegasMaster Limited να συμπεριλάβει κάποια ή όλα από τα υποβληθέντες φωτογραφίες με λεζάντα στις εκδόσεις, τις ιστοσελίδες, και / ή σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό της που συνδέονται με αυτό το διαγωνισμό

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (παραπάνω) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα είδη των διαγωνισμών που φιλοξενείται από το VegasMaster.

Περιεχόμενο Facebook

Αιρετότητα:

O κάθε Διαγωνισμός είναι ανοικτός μόνο για τους συμμετέχοντες που είναι 18 ετών και άνω ή η ηλικία τους ορίζεται με βάση τη θέση του / της κατοικίας κατά το χρόνο της εισόδου. Κερδίζοντας ένα βραβείο εξαρτάται από την εκπλήρωση όλων των κατευθυντήριων γραμμών, τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται και συμφωνούν με αυτούς τους επίσημους κανόνες ( "Επίσημοι Κανόνες"), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ως νικητής και οι αποφάσεις του VegasMaster είναι τελικές και δεσμευτικές. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος της προώθησης.

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή:

Μπορείτε να το κάνετε:

(1) Από την σύνδεση στο λογαριασμό σας στο Facebook ( "Λογαριασμός") ή, αν δεν είστε ήδη μέλος, πρέπει να γίνετε μέλος του Facebook.com και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

(2) Like/Sharing / Σχολιάζοντας τη σχετική ανάρτηση. Όπως διευκρινίζεται στη σελίδα του διαγωνισμού,

Με την ένταξή στο Facebook, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους Όρους Facebook Παροχής Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το  Facebook.com είναι δωρεάν. Κανονικές χρεώσεις πρόσβασης στο Internet και τη χρήση που επιβάλλονται από τον πάροχο σας και θα ισχύει για τα tweets. Αν επιλέξετε να παραλάβετε καταχωρήσεις του Vegasmaster στο Facebook μέσω της ασύρματης κινητής συσκευής σας (η οποία μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο μέσω συμμετέχουν ασύρματων μεταφορέων), κατ 'αποκοπή συντελεστές μηνυμάτων κειμένου, χρόνο ομιλίας οι  χρεώσεις θα ισχύουν για κάθε μήνυμα κειμένου που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από το κινητό σας, σύμφωνα με τους όρους και τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σας με τον ασύρματο μεταφορέα σας. Καταλαβαίνετε ότι με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό μέσω κινητού τηλεφώνου ή το κείμενο του μηνύματος, εάν είστε ένας πιθανός νικητής, το VegasMaster μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω κινητού τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος, το οποίο θα υπόκειται στις επιβαρύνσεις σύμφωνα με το σχέδιο ποσοστό του φορέα σας. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ενημερώσετε το Vegasmaster μέσω e-mail, αν αλλάξετε το λογαριασμό σας. Περιορισμός μία (1) συμμετοχή ανά άτομο, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση e-mail, λογαριασμό στο Facebook και / ή ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη σελίδα του διαγωνισμού / διαγωνισμό μετά facebook). Ο νικητής θα καθοριστεί από τους VegasMaster. υπολογιστές ενώ η επίσημη ώρα θεωρείται αυτή που ισχύει για το VegasMaster.

Υποβολή & κατευθυντήριες γραμμές:

Κάθε συμμετοχή πρέπει να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται παρακάτω. Μόνο το  VegasMaster προσδιορίζει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι μια καταχώρηση παραβιάζει τους Επίσημους Κανόνες ή τις Οδηγίες Υποβολής, ως εκ τούτου αν αυτό συμβεί έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την κάθε συμμετοχή για να κερδίσει ένα βραβείο.

• Η υποβολή πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου \ εικόνα ως σχόλιο στη σελίδα του VegasMaster στο Facebook.

Περιορισμοί περιεχομένου:

Η είσοδος ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕΙ, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της VegasMaster όταν:

  • Το υλικό θα παραβιάζει τα δικαιώματα του άλλου, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην ιδιωτική ζωή, δημοσιότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εμπορικό σήμα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων)?
  • Δυσφημούν το VegasMaster ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή μέρος που συνδέονται με την προώθηση και τη διοίκηση του Διαγωνισμού
  • Περιέχουν ονόματα εταιρειών, ονόματα προϊόντων, επωνυμίες ή εμπορικά σήματα άλλα από εκείνα του VegasMaster που έχει επιλέξει, και για τα οποία ο συμμετέχων έχει περιορισμένη άδεια χρήσης.
  • Το κείμενο σας είναι ακατάλληλο, άσεμνο, χυδαίο, απεχθές, επιζήμιο, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό.
  • Το κείμενο προωθεί την μισαλλοδοξία, τον ρατσισμός, το μίσος ή τη βλάβη ενάντια σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή προωθεί τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ηλικία.
  • Αν το υλικό που είναι παράνομο, κατά παράβαση του ή σε αντίθεση με τους νόμους ή κανονισμούς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου δημιουργείται η Υποβολή.
  • Περιέχει γλώσσα με την οποία το VegasMaster δεν θέλει να συνδεθεί.