Vänlig läs igenom våra användarvillkor noggrant innan du börjar använda vår sajt. Genom att använda denna sajt accepterar du VegasMasters.com användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor var vänlig avstå från att använda vår webbplats.

Tillit till och ansvar för publicerad information

Det material som finns på VegasMaster tillhandahålls enbart som allmän information och hävdar inte att vara eller utgöra rättslig eller annan professionell information och skall inte åberopas som sådan.

Information om oss

VegasMaster är en sajt som drivs av Adventure Internet Services LTD. (“We”); vår registrerade kontorsadress är Anapavseos 1, 2nd Floor, 3096 Limassol, Cyprus.

Åtkomst till vår webbplats

Åtkomst till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis och vi reserverar oss rätten att ta tillbaka eller ändra servicen vi ger på vår webbsajt utan att ge någon notifikation om detta (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga om sajten av någon anledning vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod inte är tillgänglig.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller äger licensen till all immateriell egendom på vår sajt. Dessa arbeten är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du får inte modifiera papper eller digitala kopior av något material du har skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video, ljud-sekvenser eller grafik separat från den tillhörande texten.

Vår status (och eventuella identifierade användare) som författaren till materialet på sajten måste alltid bli krediterat.

Du får inte använda något material från vår sajt för någon form av kommersiellt bruk utan att erhålla rätten att göra så från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor kommer din rätt att använda sajten omedelbart upphöra. Du måste återbörda eller förstöra kopiorna av det material du skapat med hjälp av vår webbsajt.

Vår sajt ändras regelbundet

Vår målsättning är att uppdatera vår sajt regelbundet och det är möjligt att vi ändrar innehållet. Om det behövs kan vi hindra återkomst till sajten eller stänga den på obestämd tid. Materialet på sajten kan vara inaktuellt vid vilken given tidpunkt som helst och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar

Det material som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några villkor eller garantier beträffande dess riktighet.

Information om dig och dina besök på vår webbplats

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda vår sajt samtycker du till integritetspolicyn och du garanterar alla uppgifter du ger är korrekta.

Virus, dataintrång och andra brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt. Du får inte försöka att få obehörig återkomst till vår sajt, eller till servern vilken vår sajt är lagrad, eller någon server, dator, eller databas kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera vår sajt genom en DOS-attack eller en distribuerad DOS-attack.

Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av DOS-attacker, virus eller andra tekniskt skadliga data eller annat material som publicerats på vår webbplats eller på någon webbplats som är kopplad till den.

Länkar från vår sajt

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part är dessa länkar tillhandahållna endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa sajter och accepterar inget ansvar för dem eller någon form av förlust eller skada som uppstått på grund av ditt användande av dem. När du öppnar en webbplats via vår webbplats rekommenderar vi att du kontrollerar deras villkor och sekretesspolicy för att säkerställa och avgöra hur de kan använda din information.

Variation

Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att ändra den här sidan. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella ändringar vi gjort eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publicerats någon annanstans på vår sajt.

Kontakt

Om du har några frågor om eller kring material som visas på vår webbplats, vänligen kontakta oss på följande email adress : info@vegasmaster.com.

Tack för att du besöker VegasMaster!