Den svenska spelmarknaden regleras av två huvudsakliga lagar: Lotterilagen från 1994 och Kasinolagen från 1999. Dessa lagar regleras av en myndighet som går under namnet Lotteriinspektionen.

Lotteriinspektionens uppgift är att se till den svenska spelmarknaden är laglig och säker. Lotteriinspektionen har utsetts av Sveriges Riksdag att omhänderta konsumenternas intresse och det innebär:

  1. Minska riskerna för de sociala skador som spelande kan föra med sig
  2. Bidra med att minska förekomsten av olagliga spel.

Lotteriinspektion utfärdar tillstånd för lotterier, automatspel och restaurangkasinon. De har det övergripande ansvaret för kontroll av lotteri och spelverksamhet.

De svenska lotterilagen och kasinolagen innebär att det är förbjudet att göra reklam för lotterier, casinon och annan spelverksamhet i Sverige som inte är licenserade av staten. De spelföretag som är tillåtna att anordna spel i Sverige är Svenska Spel och ATG och några fler är undantagna från de regler som gäller.

Den svenska lagstiftningen för hasardspel förbjuder operatörer att verka i Sverige. Lagarna trädde i kraft i början av internets utveckling och är skapade för en verklighet som var aktuell då. Lagarna begränsar sig till det fysiska svenska territoriet. Det innebär att den svenska lagen inte hindrar svenska spelare att spela på utländska och svenska casino vars servar är placerade utanför Sverige.

De svenska lagen om hasardspel har visat sig att vara begränsad och trots att det är förbjudet för aktörer utan licens att verka i Sverige annonserar olika operatörer i svensk media online såväl som offline. Om de fälls för olaglig annonsering är böterna så låga att det är värt att bryta mot lagen för de svenska mediekanalerna.