Generelle Vilkår og Betingelser

OPLYSNING AF E-MAILS VED REGISTRERING: VegasMaster kræver, at deltagere registrerer sig på siden, og ved at gøre det accepterer deltagere at komme på VegasMasters mailingliste. Denne mulighed kan fjernes via bekræftelses-email eller efter at have modtaget det første nyhedsbrev og klikket på afmeld.

KØB ELLER INDBETALING ER IKKE NØDVENDIGT FOR DETALGELSE ELLER GEVINST. VegasMaster’s computeren er den officielle tidstagende enhed for konkurrencen. Konkurrencen er ugyldig hvor det er forbudt samt i følgende lande: Cuba, Iran, Irak, Libyen, Israel, Indien, Pakistan, Somalia, Myanmar, Nord Korea, Sudan, Syrien, Kina, Tyrkiet og Syd Korea. Konkurrencen er kun åben for deltagere over 18 år eller er myndig i hans/hendes bopælsland på tilmeldingstidspunktet. Deltagerne er bundet til og acceptere disse officielle regler (“Officielle Regler”) for at blive bekræftet som vinder og de beslutninger som tages af VegasMaster er endelige og bindende. Vinderne vil blive underrettet 3 arbejdsdage efter kampagnens afslutning.

SÅDAN DELTAGER DU: I løbet af konkurrenceperioden, vil kvalificerede deltagere deltage i konkurrencen på den måde som er præsenteret på konkurrencesiden. Sene, ugyldige, ulæselige, ufuldstændige eller korrupte tilmeldinger vil ikke blive accepteret. VegasMaster kan ikke holdes til ansvar for tabte tilmeldinger og bevis for afsendelse vil ikke blive accepteret som bevis for modtagelse. Tilmeldinger må ikke sendes gennem agenturer eller tredjeparter. VegasMaster forbeholder sig retten til at udelukke eller diskvalificere enhver deltager, som de mener ikke har efterkommet eller har misbrugt disse regler.

Alle deltageroplysninger som indsamles bliver VegasMaster’s ejendom og vil ikke blive delt eller solgt. Tilmeldingerne vil ikke blive overført til efterfølgende konkurrenceperioder eller andre foræringer.

VALG AF VINDERE: Udvælgelsen af vindere vil blive gennemført inden for 3 arbejdsdage efter konkurrenceperiodens afslutning. VegasMaster vil informere de mulige vindere via den e-mailadresse som de opgav ved tilmeldingstidspunktet. Vinderne kan forvente at modtage præmien inden for 8 uger efter konkurrencens afslutning eller før efter VegasMaster’s skøn. Vinderne bliver uafhængigt bestemt af VegasMaster, hvis beslutning i henhold til denne konkurrence er endelig og bindende. Hvis en mulig vinder ikke svare inden for 3 dage efter det første meddelelsesforsøg, hvis præmien eller præmiemeddelelsen bliver returneret som uafhentet eller ikke kan leveres til den mulige vinder, vil den mulige vinder blive diskvalificeret. Hvis en mulig vinder viser sig at være ukvalificeret, ikke har overholdt de Officielle Regler eller afslår præmien før tildelingen, vil den mulige vinder blive diskvalificeret. VegasMaster har intet ansvar for vinder meddelelser som går tabt, blevet opfanget af anden person eller af anden grund ikke modtaget af den mulige vinder.

PRÆMIE BETINGELSER: Vinderen af konkurrencen er eneansvarlig for indrapportering til skat og betaling af afgifter, samt konsekvenserne deraf hvis andre gebyrer og omkostninger er forbundet med den pågældende præmie. Præmien kan hverken helt eller delvist overdrages, vinderen kan ikke udskiftes samt ikke ombyttes til kontanter. Eventuelle datoer som er angivet heri, kan ændres af VegasMaster. VegasMaster påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlig for enhver hændelse som følge af at vinderen modtager præmien.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER: Ved at deltage i denne konkurrence, angiver deltageren hans/hendes samtykke til at være bundet af disse vilkår og betingelser. I det omfang det tillades af gældende lovgivning, tillader vinderen at VegasMaster må offentliggøre vinderens navn, første bogstav i efternavn, alder og bopælsland i forbindelse med konkurrencen (herunder uden begrænsning til reklame, salgsfremmende og/eller salgsøjemed). VegasMaster har tilladelse til at offentliggøre disse oplysninger på verdensplan og i alle former for medier som VegasMaster ser som forgodtbefindende (så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning), uden yderligere kompensation, medmindre det er forbudt ved lov. Du giver dine oplysninger til VegasMaster og ikke til nogen andre tredjeparter. Oplysningerne vil bruges i henhold til privatlivspolitikken som findes på følgende side:https://www.vegasmaster.com/privacy-policy/.

RET TIL OPHÆVELSE: VegasMaster forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at annullere, ophæve, ændre eller suspendere konkurrencen eller en del af denne hvis den viser sig at være upraktisk, bedragerisk, ugyldig, ulovlig eller i tilfælde af teknisk eller administrative fejl eller andre problemer som kan påvirke konkurrencens forløb. Hvis konkurrencen skal annulleres inden udløbsdatoen, vil det blive offentliggjort og meddelt på den relevante konkurrenceside.

Online Afstemning og Quiz Konkurrence – Vilkår og Betingelser

Denne konkurrence afholdes inden for de rammer som er præsenteret på den officielle konkurrenceside og i henhold til de generelle vilkår og betingelser for VegasMaster konkurrencer. Ved at deltage, garanterer hver deltager at han eller hun har læst og acceptere at være bundet af disse vilkår og betingelser.

KONKURENCEPERIODE: Varigheden af afstemningen/quiz konkurrencen er angivet i Central Europæisk Tid (CET) på den relevante konkurrenceside for hver konkurrence. Alle tilmeldinger skal være modtaget senest kl. 23:50 CET på slutdatoen for konkurrenceperioden.

TILMELDINGER: 1 stemme/tilmelding er tilladt per berettiget deltager. Det er forbudt at bruge en enkelt computer for at indgive flere stemmer/quizzer. Deltagerne skal stemme/tage quizzen via konkurrencesiden og indsende alle påkrævede oplysninger, inklusiv navn og e-mailadresse, for at være berettiget til gevinst. For yderligere oplysninger, se de generelle vilkår og betingelser.

ODDS: Oddset for at vinde vil afhænge at de samlede antal berettigede tilmeldinger.

VALG AF VINDERE: Vinderne vil blive trukket tilfældigt blandt alle de berettigede deltagere ved afstemningen/quizzens afslutning. VegasMaster vil gennemføre en tilfældig udtrækning senest 2 arbejdsdage efter konkurrencen er slut. Antallet af vindere som udvælges ved hver konkurrence er angivet på den relevante konkurrenceside. Vinderne vil blive informeret via den e-mailadresse som de opgav ved tilmeldingen. For yderligere oplysninger om hvordan vinderne underrettes, se de generelle vilkår og betingelser. Vinderne vil blive offentliggjort på VegasMaster portalen inden for en rimelig tidsperiode efter konkurrencens afslutning.

PRÆMIER: For informationer omkring præmier, se venligst mere på relevante konkurrenceside. Præmierne kan ikke overdrages og skal accepteres i den form de tildeles. Præmierne kan ikke substitueres eller ombyttes til kontanter. For yderligere informationer omkring betingelser for præmier, se mere i de generelle vilkår og betingelser.

Skærmbillede Konkurrence – Vilkår og Betingelser

Her finder du de specifikke vilkår og betingelser for skærmbillede konkurrencen som afvikles på VegasMaster:

KONKURENCEPERIODE: Varigheden af skærmbillede konkurrencen er angivet i Central Europæisk Tid (CET) på konkurrencesiden. Alle tilmeldinger skal være modtaget senest kl. 23:50 CET på slutdatoen for konkurrenceperioden.

TILMELDINGER: Hver deltager kan indsende så mange tilmeldinger som de ønsker. Det er ikke nødvendigt at gennemføre et køb for at deltage eller vinde i VegasMaster skærmbillede konkurrencen.

SÅDAN DELTAGER DU: Deltagerne skal uploade skærmbilleder til konkurrencesiden og indsende alle de påkrævede oplysninger korrekt, inklusiv deres fulde navn, e-mail og resultat, for at være berettiget til gevinst.

Skærmbillederne skal tages fra demo spil som er tilgængelig på VegasMaster siden. Det er også tilladt at tage skærmbilleder med mobile enheder.

BERETTIGELSE: Alle skærmbilleder som indsendes skal være originale skærmbilleder som er taget af deltageren. Hvis du indsender et skærmbillede som er taget af en anden person, SKAL du have deres samtykke til at bruge det indsendte skærmbillede. Billedet må ikke indeholde nogen form for uanstændigt, obskønt, seksuelt eksplicit, pornografisk, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, andet upassende indhold eller anstødeligt materiale, hvilket bestemmes af sponsorens eget skøn.

Skærmbilledet må ikke indeholde nogen form for kommercielt indhold eller logoer med undtagelse af de som gives af sponsoren. Brugen af Photoshop og andre redigeringsværktøjer er strengt forbudt.

ODDS: Oddset for at vinde afhænger af spillerens held og spillefærdigheder. Deltagerne kan indsende skærmbilleder ad flere gange.

PRÆMIER: For informationer omkring præmier, se venligst mere på relevante konkurrenceside. Præmierne kan ikke overdrages og skal accepteres i den form de tildeles.

VALG AF VINDERE: Vinderne vil være dem som opnår det højeste resultat. Juryen vil analysere alle gyldige tilmeldinger og vælge vinderne inden for 3 arbejdsdage efter konkurrencens afslutning. Antallet af vindere som udvælges ved hver konkurrence er angivet på den relevante konkurrenceside. Vinderne bliver underrettet via den e-mailadresse som de opgav ved tilmeldingen. Vinderne vil blive offentliggjort på VegasMaster inden for en rimelig tidsperiode efter konkurrencens afslutning.

Hver deltager giver VegasMaster Limited en verdensomspændende, uigenkaldelig og permanent licens, som tillader VegasMaster Limited at benytte de indsendte skærmbilleder i deres publikationer, hjemmesider og/eller i anden form for reklamemateriale forbundet med denne konkurrence.

Se venligst de generelle vilkår og betingelser (ovenfor) for at få flere oplysninger omkring de regler som gælder for alle konkurrencer som arrangeres af VegasMaster.

Novelle Konkurrence – Vilkår & Betingelser

Her vil du finde de specifikke vilkår og betingelser for novelle konkurrencen som afvikles på VegasMaster:

KONKURENCEPERIODE: Varigheden af novelle konkurrencen er angivet i Central Europæisk Tid (CET) på konkurrencesiden. Alle tilmeldinger skal være modtaget senest kl. 23:50 CET på slutdatoen for konkurrenceperioden.

TILMELDINGER: Kun en tilmelding per person. Flere og/eller tredjepartstilmeldinger vil være ugyldige. Det er ikke nødvendigt at gennemføre et køb for at deltage eller vinde i VegasMaster novelle konkurrencen.

SÅDAN DELTAGER DU: Deltagerne vil indsende deres noveller på konkurrencesiden. Novellen skal være længere end 300 ord, men må ikke overstige 500 ord. Noveller som overstiger 500 ord vil komme i betragtning til konkurrencen, men kun de første 500 ord vil blive læst.

Deltagerne skal opgive alle de påkrævede oplysninger korrekt – inklusiv deres fulde navn og gyldig e-mailadresse – for at være berettiget til gevinst.

BERETTIGELSE: Alle indsendte noveller skal være originale og ikke tidligere udgivet andre steder. Der skal indsendes et udgivelsessamtykke hvis man indsender en novelle som er skrevet af en anden person.

Novellen må ikke indeholde nogen form for uanstændigt, obskønt, seksuelt eksplicit, pornografisk, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, andet upassende indhold eller anstødeligt materiale, hvilket bestemmes af sponsorens eget skøn.

Novellen må ikke indeholde nogen form for kommercielt indhold eller logoer med undtagelse af de som gives af sponsoren

ODDS: Chancen for at vinde afhænger helt af deltagerens skrivefærdigheder.

PRÆMIER: For informationer omkring præmier, se venligst mere på relevante konkurrenceside. Præmierne kan ikke overdrages og skal accepteres i den form de tildeles.

VALG AF VINDERE: Alle gyldige indsendelser som modtages før tidsfristen, vil blive gennemgået af et dommerpanel som vil vælge de bedste noveller baseret på kreativitet, indsigt, nyhedsværdi og originalitet. Vinderen vil blive valgt senest 14 dage efter konkurrencens afslutning.

Antallet af vindere som vælges per konkurrence er angivet på den relevante konkurrenceside. Vinderne bliver underrettet via den e-mailadresse som de opgav ved tilmeldingen. Vinderne vil blive offentliggjort på VegasMaster inden for en rimelig tidsperiode efter konkurrencens afslutning.

OPHAVSRET: Deltagerne vil bevare ophavsretten til deres indsendte novelle. Ved at deltage i denne konkurrence, giver hver deltager VegasMaster en verdensomspændende, uigenkaldelig og permanent licens, som tillader VegasMaster at redigere, publicere og bruge alle noveller i alle former for medier. VegasMaster er ikke forpligtet til at offentliggøre en novelle. Offentliggørelsen af en novelle, betyder ikke at deltageren, til hvem denne historie tilhører, har vundet.

Lodtrækning – Vilkår & Betingelser

KONKURRENCEPERIODE: Varigheden af lodtrækningen er specificeret i mellemeuropæisk tid (CET) på lodtrækningssiden. Alle bidrag skal være modtaget kl. 11:59 CET på slutdatoen for konkurrenceperioden.

SÅDAN DELTAGER DU: I konkurrenceperioden vil mulige deltagere i lodtrækningen deltage som angivet på denne side. Hver deltager kan kun registrere sig én gang, men han/hun kan kumulere flere lodder, som beskrevet i det førnævnte dokument. Intet køb er nødvendigt for at deltage eller for at vinde VegasMaster lodtrækningen.

ADGANGSBETINGELSER: Deltagere skal indsende alle påkrævede oplysninger korrekt - herunder deres fulde navn og gyldig e-mailadresse - for at være berettiget til at vinde. Ethvert forsøg fra en person på at deltage mere end én gang med flere e-mails eller på anden måde kan resultere i diskvalifikation. Tilmeldinger modtaget fra enhver person ud over den anførte begrænsning vil være ugyldige.

Lodder vil ikke blive overført til efterfølgende konkurrenceperioder i andre lodtrækninger. VegasMaster er ikke ansvarlig for ikke registreret deltagelse uanset årsagen hertil.

PRÆMIER/ODDS: Præmien – eller præmier – oplyses på lodtrækningssiden. Oddsene for at blive valgt som en potentiel vinder er afhængig af det samlede antal berettigede deltagere, der har deltaget i konkurrenceperioden.

VALG AF VINDERE: Antallet af vindere er angivet på lodtrækningssiden. Én tilfældig trækning fra alle berettigede deltagere i konkurrenceperioden vil blive afholdt efter afslutningen af ​​konkurrencen. Vinderne vil blive tilfældigt udvalgt fra alle berettigede deltagere, der har deltaget i konkurrenceperiode ved hjælp af et uafhængigt trækningsværktøj (leveret af random.org). Navnene på vinderne vil blive annonceret på VegasMaster efter afslutningen af lodtrækningen.

Billedtekstkonkurrence - Betingelser og Vilkår

Her finder du de specifikke vilkår og betingelser for de Billedtekstkonkurrence, der afholdes af VegasMaster:

KONKURRENCEPERIODE: Billedtekstkonkurrencens varighed er nævnt på konkurrencesiden er specificeret i mellemeuropæisk tid (CET). Alle bidrag skal senest sendes til VegasMaster kl. 11:59 CET på slutdatoen for konkurrenceperioden.

BIDRAG: Hver deltager kan kun indsende ét bidrag. Køb er ikke nødvendigt for at deltage eller for at vinde VegasMaster Billedtekstkonkurrence.

- Bidrag må ikke være voldelige eller nedsættende i forhold til nogen eller noget etnicitet, køn, race, religion eller aldersgruppe, seksuelt eksplicit eller antydende, blasfemisk eller pornografisk.

- Bidrag må ikke indeholde indhold, der er uanstændigt eller krænkende eller støtte nogen form for had eller hadgruppe.

- Bidrag skal være originale og må ikke indeholde ophavsret tilhørende tredjemand, ophavsretligt beskyttet materiale eller tredjeparts varemærker uden tredjeparts samtykke.

SÅDAN DELTAGER DU: Bidragsydere indgiver deres billedtekster på konkurrencesiden og leverer alle de ønskede oplysninger korrekt, herunder deres personlige oplysninger såsom: fulde navn og e-mail, for at være berettiget til at vinde.

ADGANGSBETINGELSER: For at være berettigede skal deltagere følge disse officielle regler. Manglende overholdelse af disse officielle regler vil medføre diskvalifikation af en deltager.

PRÆMIER/ODDS: Præmierne kan ikke overdrages og skal accepteres som tildelt. For oplysninger om præmierne skal du besøge den relevante konkurrenceside. Hver deltager er maksimalt berettiget til at vinde en præmie i denne konkurrence. Oddsene for at vinde afhænger af deltagerens idéer og kreativitet. Den bedste billedtekst vil blive valgt af juryen.

VALG AF VINDERE: De valgte vindere vil være dem, der skriver de bedste billedtekster. Juryen vil analysere alle gyldige bidrag og vælge vinderne inden for 3 arbejdsdage efter konkurrencens afslutning. Antallet af vindere, der vælges, angives på konkurrencesiden. Vinderne får besked via den e-mail, som de har angivet ved deltagelse i konkurrencen. Navne på vinderne vil blive annonceret på VegasMaster efter konkurrencens afslutning.

Hver deltager giver VegasMaster Limited en verdensomspændende, uigenkaldelig og permanent tilladelse, der tillader VegasMaster Limited at anvende alle og enhver af de indsendte billedtekster i en hvilken som helst af deres publikationer, på deres hjemmesider, og/eller i ethvert reklamemateriale i forbindelse med denne konkurrence.

Se venligst de generelle vilkår og betingelser (ovenfor) for at få flere oplysninger omkring de regler som gælder for alle konkurrencer som arrangeres af VegasMaster.

Facebook indhold

 Deltagelse:

Konkurrencer er udelukkende åbne for deltagere, der er 18 år eller ældre eller myndighedsalderen i vedkommendes bopælsland på tidspunktet for deltagelse. For at vinde en præmie kræves der opfyldelse af alle retningslinjer, restriktioner og krav fastsat her. Deltagere er bundet af og accepterer disse officielle regler (”Officielle Regler”) for at blive bekræftet som en vinder, og beslutninger truffet af VegasMaster er endelige og bindende. Vinderne får direkte besked 3 arbejdsdage efter afslutningen af ​​kampagnen.

Sådan Deltager Du:

Deltag ved at:

(1) logge ind på din Facebook-konto ( "Konto"), eller, hvis du ikke allerede er medlem, ved at blive medlem af Facebook.com og logge ind på din konto.

(2) Synes om/Dele/Kommentere relaterede indlæg. Som anført på konkurrencesiden.

Ved at tilmelde dig Facebook angiver du, at du har læst og samtykker til accept af Facebooks Servicevilkår og Privatlivspolitik. Facebook.com medlemskab er gratis. Normale internetadgangs- og brugsafgifter, der pålægges af din online tjenesteudbyder, vil blive pålagt tweets. Hvis du vælger at modtage Vegasmaster Facebook-indlæg via din trådløse mobilenhed (der måske kun vil være til rådighed via de deltagende trådløse enheder), vil der påløbe standard sms- og trafiktakst for hver sms sendt eller modtaget fra din mobil i henhold til vilkår og betingelser for din serviceaftale med din trådløse mobiloperatør. Du anerkender ved at deltage i denne Konkurrence via mobiltelefon eller sms, at hvis du er en potentiel vinder, så kan VegasMaster kontakte dig via mobiltelefon eller sms, og de vil være behæftet med afgifter i henhold til operatørens priser. Det er dit eget ansvar at underrette Vegasmaster via e-mail, hvis du ændrer din konto. Begræns til en (1) tilmelding pr. person, uanset e-mailadresse, Facebook-konto og eller postadresse i kampagneperioden (med mindre andet er nævnt på konkurrencesiden/Facebook konkurrenceopslaget). Vinderen vil blive bestemt af VegasMaster. VegasMasters computere er den officielle tidsanordning til konkurrencen.

Indsendelsesretningslinjer:

 

Hver deltagelse skal overholde Retningslinjer for Indsendelse som angivet nedenfor. Hvis VegasMaster efter eget skøn afgør, at et indlæg overtræder de Officielle Regler eller Retningslinjer for Indsendelse, vil indlægget blive diskvalificeret og vil ikke være berettiget til at vinde en præmie.

• Indsendelsen skal være i tekstformat\billede som en kommentar på VegasMasters Facebook-side.

Indholdsbegrænsninger:

Punktet MÅ IKKE, efter skøn foretaget af VegasMaster:

• Indeholde materiale, der overtræder eller krænker andres rettigheder, herunder, men ikke begrænset til privatlivets fred, reklame eller intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder uden begrænsning, varemærker eller krænkelse af ophavsretten),

• nedgøre VegasMaster eller nogen anden person eller part tilknyttet markedsføringen eller administrationen af ​​denne konkurrence,

• Indeholde firmanavne, produktnavne eller varemærker ud over dem VegasMaster er licenseret til at vælge, og hvor deltageren har begrænset licens til udelukkende at bruge disse med henblik på inkorporering i hans/hendes Indsendelse til denne konkurrence,

• Indeholde tekst, der er upassende, uanstændigt, hadefuldt, skadevoldende, ærekrænkende, eller injurerende,

• Indeholde tekst, der fremmer intolerance, racisme, had eller skade på nogen gruppe eller enkeltperson eller fremmer forskelsbehandling på grund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder,

• Indeholde materiale, der er ulovligt eller i strid med de love og regler i nogen jurisdiktion, hvor materialet er skabt, og

• Indeholde sprog, som VegasMaster ikke ønsker at blive associeret med.