Algemene Voorwaarden

E-MAILADRESSEN VOOR DE REGISTRATIE: VegasMaster verlangt van deelnemers dat ze zich registreren op de website. Door dit te doen gaan de deelnemers akkoord om op de mailinglijst van VegasMaster te komen te staan. Dit kun je ongedaan maken via de bevestigingsmail of na ontvangst van de eerste nieuwsbrief door op Unsubscribe te klikken.

HET IS NIET NODIG OM IETS TE KOPEN OF TE BETALEN OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN. De computers van VegasMaster zijn de officiële tijdklok voor de wedstrijd. De wedstrijd is ongeldig daar waar hij is verboden en in de volgende landen: Cuba, Iran, Irak, Libië, India, Pakistan, Somalië, Myanmar, Noord Korea, Soedan, Syrië, China, Turkije, Zuid Korea. Alleen deelnemers ouder dan 18 jaar mogen meedoen, of wie de volwassen leeftijd heeft volgens zijn/haar land op het moment van deelname. De wedstrijd is ongeldig waar hij is verboden. De deelnemers zijn gebonden aan en stemmen in met deze officiële regels (“Officiële Regels”) om als winnaar te worden aangewezen. De beslissingen van VegasMaster zijn definitief en bindend. De winnaars krijgen twee werkdagen na het einde van de wedstrijd bericht.

HOE DOE JE MEE: Tijdens de duur van de wedstrijd doen gekwalificeerde deelnemers mee op de manier die is aangegeven op de wedstrijdpagina. Aanmeldingen die te laat zijn, niet gekwalificeerd, onleesbaar of beschadigd, worden niet geaccepteerd. Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor verloren gegane aanmeldingen en een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Aanmeldingen mogen niet worden verzonden via agentschappen of derden. VegasMaster behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten of te diskwalificeren als zij denkt dat die niet handelt volgens deze regels of ze heeft misbruikt.

Alle informatie rondom deelname wordt uniek eigendom van VegasMaster en wordt niet gedeeld of verkocht. Aanmeldingen worden niet hergebruikt voor volgende wedstrijdrondes of andere cadeaurondes.

SELECTIE VAN DE WINNAARS: De winnaars worden binnen 3 werkdagen na het einde van de wedstrijd geselecteerd en VegasMaster stuurt de winnaars een bericht via het emailadres dat bij de aanmelding is gebruikt. Winnaars kunnen hun prijs binnen 8 weken na het einde van de wedstrijd ontvangen, of zoveel eerder als VegasMaster besluit. De winnaars zullen onafhankelijk worden aangewezen door VegasMaster en haar besluiten over de wedstrijd zijn definitief en bindend. Als een potentiële winnaar niet reageert binnen 3 kalenderdagen na de eerste berichtgeving, of als de prijs of de prijsaankondiging terugkomt als niet ontvangen of niet te bezorgen, wordt deze potentiële winnaar gediskwalificeerd. Als een potentiële winnaar niet gekwalificeerd blijkt te zijn of als hij zich niet heeft gehouden aan deze Officiële Regels of om welke reden dan ook een prijs weigert te accepteren, wordt hij gediskwalificeerd. VegasMaster accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor welk bericht dan ook dat verloren is geraakt, onderschept of niet is ontvangen door een potentiële winnaar.

VOORWAARDEN BIJ DE PRIJS: De winnaar van de wedstrijd is zelf verantwoordelijk voor alle belastingaangiftes en –betalingen en de consequenties daarvan, en voor alle andere kosten die bij de betreffende prijs horen. De prijs is niet-overdraagbaar, in zijn geheel of in gedeeltes, en kan niet worden ingeruild tegen contant geld. Alle data hier genoemd kunnen door VegasMaster worden gewijzigd. VegasMaster neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele gebeurtenissen die voortvloeien uit de prijsuitreiking aan de winnaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN: Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer aan dat hij/zij zich gebonden acht aan deze voorwaarden. Voorts, voor zover de wet dat toelaat, geeft de winnaar VegasMaster toestemming om in relatie tot de wedstrijd zijn/haar voornaam te gebruiken, de eerste letter van zijn achternaam, zijn leeftijd en zijn land (inclusief en zonder beperkingen voor advertenties, promoties en/of publiciteitsdoeleinden). Dit mag wereldwijd en in alle soorten media die we nu kennen of die hierna worden ontwikkeld, zoals VegasMaster goed dunkt, zonder tijdslimiet (of voor zo lang wettelijk is toegestaan), zonder verdere compensatie, tenzij dit bij wet is verboden. Je geeft je informatie aan VegasMaster en aan niemand anders. Deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid dat te vinden is op https://www.vegasmaster.com/privacy-policy/.

RECHT VAN BEËINDIGING: VegasMaster behoudt zich het recht voor om de wedstrijd af te gelasten, te beëindigen, te veranderen of op te schorten als de wedstrijd of een deel daarvan onpraktisch, frauduleus, ongeldig, of onwettig blijkt te zijn of in het geval van technische of administratieve onvolkomenheden, fouten of andere problemen die van invloed zijn op het verloop van de wedstrijd. Als de wedstrijd moet worden afgelast vóór de laatste dag wordt er een mededeling geplaatst op de relevante wedstrijdpagina.

Online Enquête en Quiz Wedstrijd – Algemene Voorwaarden

Deze wedstrijd wordt gehouden binnen het kader dat op de officiële wedstrijdpagina staat en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van VegasMaster wedstrijden. Iedere deelnemer garandeert dat hij/zij deze voorwaarwaarden heeft gelezen en stemt toe zich daaraan te houden.

WEDSTRIJD PERIODE: De duur van de enquête/quiz is aangegeven in Centraal Europese Tijd (CET) op de eerste wedstrijdpagina van de betreffende wedstrijd. Alles moet uiterlijk zijn ingevuld en ingeleverd om 23.59 uur CET op de laatste dag van de wedstrijd.

INZENDINGEN: Er is per kandidaat één stem/inzending toegestaan. Het is niet nodig iets aan te kopen om de VegasMaster wedstrijd te winnen. Het gebruik van één computer om meerdere stemmen/inzendingen op te sturen is verboden. De deelnemers moeten stemmen/meedoen aan de quiz via de wedstrijdpagina en alle gevraagde informatie geven, inclusief naam en emailadres, om kans te maken om te winnen. Verdere kwalificaties om mee te mogen doen, vind je bij de Algemene Voorwaarden.

KANSEN: De kansen om te winnen zijn afhankelijk van het totale aantal gekwalificeerde inzendingen.

KEUZE VAN DE WINNAARS: De winnaars worden getrokken uit alle gekwalificeerde inzendingen na het einde van de enquête/quiz. VegasMaster doet de trekking binnen 2 werkdagen nadat de wedstrijd voorbij is. Het aantal winnaars per wedstrijd staat aangegeven op de desbetreffende wedstrijdpagina. De winnaars krijgen bericht via het emailadres dat ze bij deelname aan de wedstrijd hebben opgegeven. Zie onder Algemene Voorwaarden hoe de winnaars precies worden bericht. VegasMaster kondigt de namen van de winnaars aan op haar website binnen een redelijke termijn na de wedstrijd.

PRIJZEN: Informatie over de prijzen staat op de desbetreffende wedstrijdpagina. De prijzen zijn niet-overdraagbaar en moeten worden geaccepteerd zoals ze worden uitgereikt. Er is geen contant geld of vervanging mogelijk. Voor meer informatie over de voorwaarden bij prijzen kun je terecht bij de Algemene Voorwaarden.

Screenshot Wedstrijd – Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de specifieke voorwaarden voor de screenshot wedstrijd van VegasMaster:

WEDSTRIJD PERIODE: De duur van de screenshot wedstrijd is aangegeven in Centraal Europese Tijd (CET) op de wedstrijdpagina. Alle inzendingen moeten binnen zijn om 23.59 uur CET op de laatste dag van de wedstrijd.

INZENDINGEN: Iedere deelnemer kan zo veel inzendingen opsturen als hij wil. Het is niet nodig iets aan te kopen om de VegasMaster screenshot wedstrijd te winnen.

HOE ZEND JE IN: De deelnemers moeten de screenshots uploaden naar de wedstrijdpagina en alle gevraagde informatie correct doorgeven, inclusief hun volledige naam, emailadres en score. Alleen dan zijn ze gekwalificeerd om te winnen.

De screenshots moeten zijn genomen van de demo game op de VegasMaster pagina. Screenshots afkomstig van mobiele telefoons zijn ook toegestaan in de wedstrijd.

KWALIFICATIE: Alle screenshots die worden ingeleverd moeten origineel zijn en genomen door de deelnemer. Als je een screenshot inlevert dat door iemand anders is genomen, MOET je zijn toestemming hebben om dat screenshot te mogen gebruiken. De inzendingen mogen niets bevatten dat ontuchtig is, of obsceen, seksueel getint, pornografisch, vernederend, lasterlijk, smadelijk, of anderszins ongewenst of aanstootgevend, zoals dat door de sponsor is vastgesteld en waaraan niet kan worden getornd.

De inzending mag geen commerciële inhoud hebben of logo’s bevatten, anders dan die de sponsor beschikbaar stelt. Het gebruik van Photoshop of andere middelen om shots bij te werken is strikt verboden.

KANSEN: De kansen om te winnen hangen af van de handigheid en het geluk van de deelnemers. Deelnemers mogen meerdere keren screenshots inleveren.

PRIJZEN: Informatie over de prijzen staat op de desbetreffende wedstrijdpagina. De prijzen zijn niet-overdraagbaar en moeten worden geaccepteerd zoals ze worden uitgereikt.

KEUZE VAN DE WINNAARS: De uitverkoren winnaars zijn zij die de hoogste scores hebben behaald. De jury analyseert alle geldige inzendingen en wijst de winnaars binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd aan. Het aantal winnaars per wedstrijd staat aangegeven op de pagina van de desbetreffende wedstrijd. De winnaars krijgen bericht via het emailadres dat ze hebben opgegeven bij hun deelname aan de wedstrijd. De namen van de winnaars worden door VegasMaster na afloop van de wedstrijd bekendgemaakt.

Deelnemers geven VegasMaster Limited toestemming wereldwijd een of meerdere van hun screenshots te publiceren in welke vorm dan ook (print, websites, wedstrijdpromotiemateriaal). Deze toestemming kan niet worden herroepen en heeft geen tijdslimiet.

Raadpleeg de Algemene Voorwaarden (bovenaan) om meer informatie over de regels te krijgen, die gelden voor alle wedstrijden van VegasMaster.

Korte Verhalenwedstrijd – Algemene Voorwaarden

WEDSTRIJD PERIODE: De duur van de korte verhalenwedstrijd is aangegeven in Centraal Europese Tijd (CET) op de wedstrijdpagina. Alle inzendingen moeten zijn ontvangen uiterlijk om 23.59 uur CET op de laatste dag van de wedstrijd.

INZENDINGEN: Per persoon slechts één inzending. Bulkinzendingen of die van derden worden ongeldig verklaard. Het is niet nodig iets te kopen om de korte verhalenwedstrijden van VegasMaster te winnen.

HOE ZEND JE IN: Deelnemers plaatsen hun korte verhaal op de wedstrijdpagina. Het verhaal moet langer zijn dan 300 woorden, maar de 500 woorden niet overschrijden. Verhalen van meer dan 500 woorden mogen nog aan de wedstrijd meedoen, maar worden niet verder gelezen dan de eerste 500 woorden.

Deelnemers moeten alle gevraagde informatie correct geven, inclusief hun volledige naam en geldig emailadres, om gekwalificeerd te zijn om te winnen.

KWALIFICATIE: Alle ingezonden verhalen moeten origineel zijn en mogen niet eerder ergens anders zijn gepubliceerd. Als je een verhaal van iemand anders inzendt, MOET je toestemming van die ander hebben dat het verhaal mag worden gepubliceerd.

De inzending mag niets bevatten dat ontuchtig is, of seksueel getint, vernederend, lasterlijk, of smadelijk. Ook mag de inhoud van de inzending niet op een andere manier ongewenst of aanstootgevend zijn volgens de normen van de sponsor waaraan niet kan worden getornd.

De inzending mag geen commerciële inhoud of logo’s bevatten, anders dan die door de sponsor worden geleverd.

KANSEN: De wedstrijd winnen is in zijn geheel afhankelijk van het schrijftalent van de deelnemers.

PRIJZEN: Voor informatie over de prijzen kijk je op de desbetreffende wedstrijdpagina. De prijzen zijn niet-overdraagbaar en moeten worden geaccepteerd zoals ze worden uitgereikt.

KEUZE VAN DE WINNAARS: Alle geldige inzendingen die zijn ontvangen voor het einde van de wedstrijd worden bekeken door een panel van juryleden, die de beste verhalen kiezen aan de hand van creativiteit, inzicht, verrassing en originaliteit. De winnaar wordt binnen 14 dagen na de wedstrijd gekozen.

Het aantal winnaars per wedstrijd wordt aangegeven op de desbetreffende wedstrijdpagina. De winnaars krijgen bericht via het emailadres dat ze hebben opgegeven bij hun deelname aan de wedstrijd. De namen van de winnaars worden door VegasMaster na afloop van de wedstrijd bekendgemaakt.

AUTEURSRECHT: De deelnemers behouden het auteursrecht van de door hen ingezonden korte verhalen. Door mee te doen aan de wedstrijd geven alle deelnemers VegasMaster echter toestemming hun inzendingen te publiceren en te gebruiken in welk medium ook. Die toestemming is wereldwijd, niet-herroepbaar en zonder tijdslimiet. VegasMaster is niet verplicht om een kort verhaal te publiceren. Publicatie van een kort verhaal betekent niet dat de schrijver hiervan de wedstrijd heeft gewonnen.

Raadpleeg de Algemene Voorwaarden (bovenaan) om meer informatie over de regels te krijgen, die gelden voor alle wedstrijden van VegasMaster.

Geschenken – Algemene Voorwaarden

WEDSTRIJDPERIODE – De duur van een periode van geschenken wordt aangegeven in Centraal Europese Tijd (CET) op de betreffende pagina. Alle inzendingen moeten binnen zijn vóór 23.59 CET op de laatste dag van de wedstrijdperiode.

HOE DOE JE MEE – Tijdens de wedstrijd kunnen kandidaten die in aanmerking komen zich aanmelden zoals dat hier wordt vermeld. Iedere deelnemer kan zich slechts één keer registreren, maar hij/zij kan meer dan één keer meedoen, zoals wordt omschreven in het voornoemde document. Er is geen aankoop nodig om mee te doen of te winnen bij VegasMaster geschenkenronde.

IN AANMERKING KOMEN – Deelnemers moeten alle gevraagde informatie correct invullen – inclusief hun volledige naam en adres en een geldig e-mailadres – om in aanmerking te komen om te winnen. Elke poging van iemand om meer dan eens in te schrijven met verschillende e-mailadressen of anderszins resulteert in diskwalificatie. Inzendingen van willekeurig wie boven de genoemde limiet zijn niet geldig.

Inschrijvingen worden niet doorgestuurd voor volgende wedstrijdperiodes met geschenken. VegasMaster is niet verantwoordelijk voor inschrijvingen die niet zijn ontvangen.

PRIJZEN/KANSEN – De prijs – of prijzen – staat/n genoemd op de geschenkenpagina. De kansen om te worden geselecteerd als een potentiële winnaar hangt af van het totaal aantal volwaardige inzendingen die zijn ontvangen tijdens de duur van de geschenkenronde.

SELECTIE VAN WINNAARS – Het aantal winnaars wordt duidelijk aangegeven op de betreffende geschenkenpagina. Uit alle inzendingen ontvangen tijdens de wedstrijd wordt een willekeurige deelnemer getrokken. De winnaar(s) wordt/en willekeurig geselecteerd uit alle in aanmerking komende inzendingen tijdens de wedstrijdperiode waarbij een onafhankelijk trekkingsinstrument wordt gebruikt (geleverd door random.org). De namen van de winnaars worden aan het eind van de geschenkenronde aangekondigd op VegasMaster.

Fotobijschrift Wedstrijd – Algemene Voorwaarden

Hier vind je de specifieke Algemene Voorwaarden voor de fotobijschrift wedstrijd bij VegasMaster.

WEDSTRIJDPERIODE – De duur van een fotobijschriftwedstrijd wordt vermeld op de wedstrijdpagina in Centraal Europese Tijd (CET). Alle inzendingen moeten naar VergasMaster worden verzonden vóór 23.59 CET op de laatste dag van de wedstrijd.

INZENDINGEN – Iedere deelnemer kan slechts één keer inzenden. Een aankoop is niet nodig om mee te doen of te winnen bij VegasMaster Fotobijschrift wedstrijd.

-              Een inzending mag niet gewelddadig of neerbuigend zijn ten opzichte van een etnische, sekse, raciale, religieuze of leeftijdsgroep. Ook mag ze niet seksueel expliciet of suggestief zijn, noch profaan of pornografisch.

-              Een inzending mag geen inhoud bevatten die obsceen is of beledigend, of welke vorm van haat of haatgroepen steunt.

-              Een inzending moet origineel zijn en mag geen intellectueel eigendom van derden bevatten, of materiaal waar auteursrecht op zit, of een trademark van derden, zonder toestemming van auteur of derden.

HOE DOE JE MEE – De deelnemers leveren hun bijschriften in op de wedstrijdpagina en vullen alle gevraagde informatie correct in, inclusief hun persoonlijke informatie zoals volledige naam en e-mailadres, om in aanmerking te komen om te winnen

IN AANMERKING KOMEN – Om in aanmerking te komen moeten de deelnemers deze officiële regels volgen. Wie niet aan deze officiële regels voldoet, wordt gediskwalificeerd.

PRIJZEN/KANSEN – De prijzen zijn niet overdraagbaar en moeten als toegekend worden geaccepteerd. Voor informatie over de prijzen ga je naar de relevante wedstrijdpagina. Elke deelnemer komt in aanmerking om een maximum prijs in deze wedstrijd te winnen. De kansen om te winnen hangen af van de ideeën en creativiteit van de deelnemers. Het beste bijschrift wordt door een jury uitgekozen.

SELECTIE VAN WINNAARS – De gekozen winnaars zijn degenen die de beste bijschriften hebben geschreven. De jury analyseert alle geldige inzendingen en kiest binnen 3 werkdagen na het einde van de wedstrijd de winnaars. Het aantal winnaars wordt op de wedstrijdpagina aangegeven. De winnaars krijgen bericht via de e-mail die ze bij de registratie voor de wedstrijd hebben opgegeven. De namen van de winnaars worden aangekondigd op VegasMaster nadat de wedstrijd is afgelopen.

Iedere deelnemer geeft VegasMaster Limited een wereldwijde, niet herroepbare, eeuwig durende licentie waardoor VegasMaster gebruik mag maken van alle ingezonden bijschriften in welke van zijn publicaties ook, op websites, en/of welk ander promotiemateriaal ook dat verband houdt met deze wedstrijd.

Facebook Wedstrijd:

Voor wie:

De wedstrijd staat alleen open voor deelnemers die 18 jaar of ouder zijn, of ‘volwassen’ in zijn/haar verblijfplaats op het moment van inschrijving. Je kunt alleen (misschien) winnen als je alle richtlijnen volgt, en je aan de restricties en vereisten houdt. Deelnemers zijn gebonden aan en stemmen in met deze officiële regels (Officiële Regels) om een kans op winnen te maken. De beslissingen van VegasMaster zijn bindend. De winnaars krijgen drie werkdagen na het einde van de promotie bericht.

Hoe doe je mee:

Doe mee door

(1)  In te loggen in je Facebookaccount (“Account”) of, als je nog geen lid bent, lid te worden van Facebook.com en in te loggen in je account.

(2)  Door op een bepaalde post te reageren/die te liken/die delen, zoals op de wedstrijdpagina staat vermeld. Door lid te worden of zijn van Facebook geef je aan dat je de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Facebook hebt gelezen en geaccepteerd. Het lidmaatschap van Facebook is gratis. Normale toegang tot internet en de gebruikerskosten van je provider staan hier los van. Als je aangeeft dat je VegasMasters Facebook boodschappen wil ontvangen en zenden op je smartphone of tablet (die waarschijnlijk alleen werken op draadloze diensten) zijn daar de standaardtarieven op van toepassing voor het ontvangen van standaard sms’jes, de tijd die je online door brengt en de kosten van je provider. Dit alles volgens de voorwaarden in je contract met je provider. Je begrijpt dat door deel te nemen aan deze wedstrijd via je smartphone of sms, VegasMaster contact met je mag zoeken via je smartphone of sms als je een potentiële winnaar bent, en dat de kosten daarvan voor jouw rekening zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om VegasMaster via een e-mail op de hoogte te stellen als je account wijzigt. Het meedoen is gelimiteerd tot één (1) persoon, ongeacht e-mailadres, Facebookaccount en/of postadres gedurende de hele promotieperiode (tenzij anders wordt vermeld op de wedstrijdpagina of in de Facebook boodschap). De winnaar wordt aangewezen door VegasMaster. De computers van VegasMaster zijn de officiële wedstrijdklok.

Regels voor Inzending:

Elke inzending moet geschieden volgens de regels die hieronder staan opgesomd. Als VegasMaster besluit, en daar heeft het het recht toe, dat een inzending in strijd is met de Officiële Regels of de Regels voor Inzending, wordt de inzending gediskwalificeerd en kan er geen prijs mee worden gewonnen.

  • De inzending moet in tekst/afbeelding worden geleverd zoals een reactie op de VegasMaster Facebookpagina.

Restricties op de Inhoud:

De inzending MAG, naar het oordeel van VegasMaster, NIET BEVATTEN:

  • Materiaal dat de rechten van een ander aantast of geweld aandoet, zoals, maar niet alleen, privacy, rechten van intellectueel eigendom (inclusief en ongelimiteerd een trademark of copyright aantasting);
  • Negatieve mening over VegasMaster or welke person of partij ook die met de promotie en administratie van de wedstrijd te maken heeft;
  • Bedrijfsnamen, productnamen, merken of trademarks die niet door VegasMaster zijn uitgekozen en waarvoor de deelnemer beperkte bevoegdheid heeft die exclusief te gebruiken voor zijn/haar inzending voor de wedstrijd;
  • Tekst(en) die onwelvoeglijk, niet netjes, obsceen, hatelijk, lasterlijk, of smadelijk zijn;
  • Teksten die hypocrisie, racisme, haat of letsel propageren tegen welke groep of individu ook, of discriminatie promoten gebaseerd op ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, gebreken, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • Materiaal dat onwettig is, de wet of regels overtreden of tegenstrijdig daarmee zijn in welk rechtsgebied ook waar de inzending vandaan komt; en
  • Taal waarmee VegasMaster niet mee wil worden geassocieerd.