Generella tävlings- och användarvillkor

INGET INKÖP ELLER BETALNING KRÄVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. VegasMasters datorer är den officiella tidtagaren för tävlingen. Tävlingen är förbjuden i följande länder: Kuba, Iran, Irak, Libyen, Israel, Indien, Pakistan, Somalia, Myanmar, Nordkorea, Sudan, Syrien, Kina, Turkiet, Sydkorea. Tävlingen är öppen endast för personer över 18 års ålder, eller myndig ålder i hans/hennes hemland. Tävlingen stoppas där den inte är tillåten. Om du medverkar i tävlingen godkänner du och samtycker med dessa officiella regler (”Officiella regler”). Detta krävs för att konfirmeras som en vinnare, alla beslut är bindande och kan inte överklagas. Vinnare kommer att notifieras 3 arbetsdagar efter kampanjens avslut.

HUR DU REGISTRERAR DIG: Under tävlingsperioden kan godkända tävlande registrera sig till tävlingen genom att följa anvisningarna på tävlingens hemsida. Sena, olagliga, ofärdiga, korrupta eller ofullständiga registreringar kommer inte att godkännas. Inget ansvar kan godtas för förlorade registreringar och bevis av överföring kommer inte att accepteras som ett kvitto. Registreringar kan inte genomföras genom tredje part företag eller andra sidor. VegasMaster reserverar rätten att diskvalificera registrerade deltagare om de misstänker att deltagaren inte har följt angivna regler eller utnyttjat dem på ett o-tillfredande sätt.

All information samlad kommer endast hanteras av VegasMaster och kommer inte delas eller säljas. Tävlingsinformation kommer inte att användas för framtida tävlingar eller kampanjer.

VAL AV VINNARE: Valet av vinnare kommer att genomföras inom 3 arbetsdagar efter att tävlingsperioden har avslutats och VegasMaster kommer notifiera vinnaren via e-post. Vinnare kan förvänta sig att mota priset inom 8 veckor efter att tävlingen har avslutats eller tidigare beroende på VegasMasters val. Vinnare kommer att självständigt väljas av VegasMaster, vilka har det slutgiltiga valet i tävlingen. Alla val är slutgiltiga och bindande. Om en vinnare inte svarar inom 7 kalenderdagar efter att först ha notifierats, eller om priset eller prisnotifikationen åter-skickats eller om priset inte kan levereras till en potentiell vinnare, kommer en sådan vinnare att diskvalificeras. Om en potentiell vinnare inte följer bestämmelserna för möjliga vinnare, eller om en potentiell vinnare inte följt tävlingsbestämmelserna, kommer en sådan vinnare att diskvalificeras. VegasMaster har inget ansvar för förlorad notifikation, notifikation som försvunnit i cybervärlden eller notifikation som inte mottagits av en potentiell vinnare.

VILLKOR FÖR VINSTER: Vinnaren har eget ansvar att rapportera vinsten för all skattrapportering och potentiella betalningar, och potentiella konsekvenser vid misslyckande av rapportering är vinnarens. Alla andra avgifter eller kostnader som kan tillkomma genom att rapportera vinsten är också vinnarens ansvar. Vinsten är, helt eller delvis, inte möjlig att förändras genom prispengar eller andra liknande vinster. VegasMaster har rätten att ändra eller förändra alla, eller några datum som nämnts i samband med tävlingen. VegasMaster ansvarar inte för några event efter att vinnaren har mottagit priset.

ALLMÄNA BESTÄMMELSER: Genom att registrera sig för tävlingen, godkänner deltagaren automatiskt dessa regler och bestämmelser. I den utsträckning som gällande lag tillåter, har VegasMaster rätten att använda vinnarens förnamn, första bokstav i efternamnet, ålder och land där vinnaren registrerade sig i (inklusive, utan limitation, för reklam, kampanjer och/eller för publicitet), utan kompensation om inte lagen kräver detta. Du delar din information endast till VegasMaster och inte till någon tredje part. Informationen kommer att användas enligt följande bestämmelser: https://www.vegasmaster.com/sv/anvandarvillkor-och-regler/

Online Poll Tävling - Användarvillkor

Denna tävling hålls inom samma ramar som de officiella tävling-sidorna diskuterar, och följer VegasMasters generella användarvillkor och tävlingsvillkor. Genom att registrera sig, hänvisar alla deltagare till att de har läst och godkänt användarvillkoren och tävlingsvillkoren.

TÄVLINGSPERIOD: Tävlingsperioden är specificerad i Central Europeisk tid (CET) på tävlingens hemsida. Alla registreringar måste motas senast 23:59 CET på tävlingens sista registreringsdag för att accepteras.

REGISTRERING: Endast en röst är tillåten per deltagare. Användning av samma dator för fler röster är förbjudet. Deltagare måste rösta via tävlingens hemsida och registrera all information som krävs, inklusive namn och e-postadress, för att kunna vinna. För ytterligare information, vänligen se användarvillkoren och tävlingsvillkoren.

ODDS: Chansen att vinna beror på det totala nummer av registrerade användare som deltar I tävlingen.

VAL AV VINNARE: Vinnare kommer slumpvis att väljas från alla godkända registrerade deltagare. VegasMaster kommer att genomföra en slumpvis dragning inom två arbetsdagar efter att tävlingen har avslutats. Antalet vinnare per tävling specificeras på tävlingens hemsida. Vinnaren kommer att notifieras över e-postadressen som angavs vid registreringen. För mer information om hur notifieringen fungerar rekommenderar vi att du läser användarvillkoren och tävlingsvillkoren. Namnen på vinnarna kommer att publiceras på VegasMasters hemsida efter en resonabel tid efter att tävlingen har avslutats.

PRISER: För information om tävlingens priser, vänligen besök tävlingens hemsida. Priserna kan inte förändras till prispengar eller andra vinster av samma värde. För ytterligare information om priser och villkor, vänligen besök de generella användarvillkoren.

RÄTTEN ATT AVSLUTA: VegasMaster har rätten att avbryta, avsluta, försena eller förändra tävlingen om tävlingen på något sätt visar sig olaglig, oåtkomlig, eller på något annat sätt ofullständig på grund av tekniska problem eller administrative problem. Felmeddelanden eller andra problem som kan förändra eller försvåra tävlingen kan också vara acceptabla anledningar till att avsluta tävlingen. Om tävlingen kräver ett avslut innan den tidigare angivna sistadagen, kommer en notis att publiceras på tävlingens hemsida.

Skärmbildstävling – Tävlingsvillkor

Här kan du läsa om de specifika tävlingsvillkoren som gäller för skärmbildstävlingen som hålls på VegasMaster:

TÄVLINGSPERIOD: Tävlingsperioden för skärmbildstävlingen specificeras i central europeisk tid (CET) på tävlingens hemsida. Alla bidrag måste mottas innan 23:59 CET av den sista tävlingsdagen.

BIDRAG: Deltagare kan skicka in så många bidrag som de vill. Inga köp är nödvändiga för att delta eller vinna VegasMasters skrämbildstävling.

HUR DELTAGANDET FUNGERAR: Deltagare måste ladda upp en skärmbild till tävlingens hemsida och ange all den information som krävs på ett korrekt sätt, inklusive komplett namn, e-postadress och poäng, för möjligheten att vinna tävlingen.

Skärmbilden måste ha tagits från ett av demospelen som finns tillgängliga på VegasMasters webbsida. Mobila skärmbilder accepteras också.

BEHÖRIGHET: Alla skärmbilder som skickas in för deltagande i tävlingen måste vara originalbilder som har tagits av deltagaren. Om en skärmbild som används i tävlingen inte är tagen av deltagaren själv så MÅSTE han/hon ha samtycke att använda bilden som skickats in. Bidraget får inte innehålla något innehåll som kan ses som oanständigt, sexuellt, pornografiskt, kränkande, eller på annat sätt innehålla material som är olämpligt eller stötande. Sponsorn har rätten att bestämma på eget gottfinnande vilka bilder som är acceptabla.

Bidraget får inte innehålla något kommersiellt innehåll eller logos förutom dem som är godkända av sponsorn. Användandet av Photoshop eller redigeringsverktyg är strikt förbjudet.

VINSTCHANS: Vinstchansen i tävlingen beror på spelarens skicklighet och tur. Deltagare kan tävla med så många skärmbilder som de önskar.

PRISER: För information om priser, besök tävlingens hemsida. Priserna är förbestämda och kan inte bytas ut mot andra priser utan måste accepteras såsom de tilldelas.

VAL AV VINNARE: Vinnarna som väljs kommer att vara dem som samlar högst antal poäng. Juryn kommer att analysera alla acceptabla bidrag och välja vinnarna inom 3 arbetsdagar från tävlingens avslutningsdatum. Antalet vinnare som väljs per tävling specificeras på tävlingens hemsida. Vinnare kommer att notifieras via den e-postadress som angavs vid anmälan till tävlingen. Alla vinnare kommer att namnges på VegasMaster efter att tävlingen har avslutats. Genom att delta i tävlingen så tillåter tävlingsdeltagare VegasMaster Limited en världsomfattande, fullständig licens som tillåter VegasMaster Limited att delvis eller helt använda skärmbilderna i alla publikationer, webbsidor, och/eller i någon typ av marknadsföring i samband med tävlingen.

Vänligen läs de allmänna villkoren och tävlingsvillkoren (ovan) för att erhålla mer information om tävlingens regler, vilka tillämpas för samtliga tävlingar på VegasMaster.

Berättelsetävling – Tävlingsvillkor

Här kan du finna de specifika tävlingsvillkoren som gäller för berättelsetävlingen på VegasMaster:

TÄVLINGSPERIOD: Tävlingsperioden för berättelsetävlingen specificeras i central europeisk tid (CET) på tävlingens hemsida. Alla bidrag måste mottas innan 23:59 CET av den sista tävlingsdagen.

BIDRAG: Endast ett bidrag per person är tillåtet. Bulk/tredje part bidrag kommer att ogiltigförklaras. Inga köp är nödvändiga för att delta eller vinna VegasMasters berättelsetävling.

HUR DELTAGANDET FUNGERAR: Deltagare kommer att skicka in sina kortberättelser till tävlingens hemsida. Berättelsen måste vara längre än 300 ord, men måste vara kortare än 500 ord. Berättelser som överskrider 500-ordsgränsen kommer fortfarande att övervägas i tävlingen, men endast de 500 första orden kommer att läsas.

Deltagare måste ange all nödvändig information på ett korrekt sätt – inklusive namn och giltig e-postadress – för att kunna vinna tävlingen.

BEHÖRIGHET: Alla berättelser måste vara originalskrivna och får inte redan vara publicerade på annan plats. Ett publiceringssamtycke MÅSTE medfölja bidraget om kortberättelsen är skriven av någon annan.

Bidraget får inte innehålla något innehåll som kan ses som oanständigt, sexuellt, pornografiskt, kränkande, eller på annat sätt innehålla material som är olämpligt eller stötande. Sponsorn har rätten att bestämma på eget gottfinnande vilka bilder som är acceptabla.

Bidraget får inte innehålla något kommersiellt innehåll eller logos förutom dem som är godkända av sponsorn.

VINSTCHANS: Vinstchansen beror till fullo på tävlingsdeltagarens skrivkunskaper.

PRISER: För information om priser, besök tävlingens hemsida. Priserna är förbestämda och kan inte bytas ut mot andra priser utan måste accepteras såsom det tilldelas.

VAL AV VINNARE: Alla godkända bidrag som mottagits innan slutdatumet för tävlingen kommer att läsas av en tävlingspanel. Panelen kommer att välja den bästa berättelsen baserat på kreativitet, insikt, originalitet, och skrivkunskap. Vinnare kommer att väljas inom 14 dagar efter att tävlingen har avslutats.

Antalet vinnare som väljs per tävling specificeras på tävlingens hemsida. Vinnare kommer att notifieras via den e-postadress som angavs vid anmälan till tävlingen. Alla vinnare kommer att namnges på VegasMaster efter att tävlingen har avslutats.

UPPHOVSRÄTT: Deltagare kommer att vidhålla upphovsrätten för deras berättelser. Genom att delta i tävlingen så accepterar hur som helst deltagare att VegasMaster Limited får en världsomfattande, fullständig licens som tillåter VegasMaster Limited att delvis eller helt redigera, publicera och använda samtliga bidrag i samtliga typer av medieformer. VegasMaster har ingen skyldighet att publicera någon berättelse. En publikation av en berättelse betyder inte att skribenten av den specifika berättelsen vann.

Vänligen läs de allmänna villkoren och tävlingsvillkoren (ovan) för att erhålla mer information om tävlingens regler, vilka tillämpas för samtliga tävlingar på VegasMaster.

Giveaway – Tävlingsvillkor

TÄVLINGSPERIOD: Tävlingsperioden för tävlingen specificeras i central europeisk tid (CET) på tävlingens hemsida. Alla bidrag måste mottas innan 23:59 CET av den sista tävlingsdagen.

HUR DELTAGANTET FUNGERAR: Under tävlingens varaktighet så kan deltagare registrera sig genom de specificerade stegen på tävlingens hemsida. Alla deltagare kan endast registrera sig en gång, men deltagare kan ackumulera fler deltagarantal, som detaljerat i det tidigare nämnda dokumentet. Inga köp är nödvändiga för att delta eller vinna VegasMasters giveaway.

BEHÖRIGET: Deltagare måste ange all nödvändig information på ett korrekt sätt – inklusive namn och giltig e-postadress – för att kunna vinna tävlingen. Försök att delta i tävlingen mer än en gång genom olika e-postadresser eller genom andra medel kommer att leda till diskvalifikation. Mottagna bidrag från en person som inte följer tävlingsreglerna kommer att ogiltigförklaras.

Tävlingsbidrag kommer inte att föras över till efterföljande tävlingsperioder för framtida giveaways. VegasMaster är inte ansvariga för bidrag som oavsett orsak inte nått fram på ett korrekt sätt.

PRISER/VINSTCHANSER: Priset – eller priserna – är listade på hemsidan för tävlingen. Vinstchansen beror på antalet tävlingsbidrag för specifika tävlingen som har mottagits under tävlingsperioden.

VAL AV VINNARE: Antalet vinnare specificeras på tävlingens hemsida. En slumpmässig dragning från samtliga tävlingsbidrag som skickats in under tävlingsperioden kommer att ske vid slutet av tävlingen. Vinnare kommer att slumpmässigt väljas från samtliga tävlingsbidrag som skickats in under tävlingsperioden genom att använda ett oberoende lotteriverktyg (från random.org). Vinnares namn kommer att annonseras på VegasMaster efter att tävlingen har avslutats.

Bildtext-tävling – Tävlingsvillkor

Här kan du finna de specifika tävlingsvillkoren som gäller för Bildtext-tävlingar på VegasMaster:

TÄVLINGSPERIOD: Tävlingsperioden för bildtext-tävlingar specificeras i central europeisk tid (CET) på tävlingens hemsida. Alla bidrag måste skickas till VegasMaster innan 23:59 CET av den sista tävlingsdagen.

BIDRAG: Samtliga deltagare är endast tillåtna ett bidrag. Inga köp är nödvändiga för att delta eller vinna VegasMaster bildtext-tävling.

-       Bidraget får inte inkludera kränkande eller nedsättande innehåll av någon etisk eller religiös grupp. Bidraget får inte heller kränka eller nedsätta något kön, ras, eller åldersgrupp. Sexuellt och/eller pornografiskt innehåll är också förbjudet.

-       Bidraget får inte innehålla något som kan ses som obscent eller stötande, det får inte heller stödja någon typ av hat eller hatgrupp.

-       Bidraget måste vara originellt och får inte innehålla tredje parts materiella egendom, upphovsrättsskyddat material, eller tredje parts varumärke utan samtycke från tredje part.

HUR DELTAGANDET FUNGERAR: Deltagare kommer att dela sin bildtext på hemsidan för tävlingen och sedan fylla in all den nödvändiga informationen som krävs, inklusive personlig information såsom; namn och e-postadress, för att kunna delta i och vinna tävlingen.

BEHÖRIGHET: För att vara behörig så måste tävlande följa dessa officiella regler. Misslyckande att följa de officiella reglerna resulterar i diskvalifikation.

PRISTER/VINSTCHANSER: Priserna är förbestämda och kan inte bytas ut mot andra priser utan måste accepteras såsom de tilldelas. För mer information om priserna, vänligen besök hemsidan för den aktuella tävlingen. Samtliga deltagare har möjligheten att vinna ett av priserna i tävlingen. Vinstchanserna beror på deltagarens ide och kreativitet. Den bästa bildtexten kommer att väljas av en jury.

VAL AV VINNARE: De utvalda vinnarna kommer att vara dem som skrivit den bästa bildtexten. Juryn kommer att analysera samtliga godkända bidrag och välja en vinnare inom 3 arbetsdagar efter det att tävlingen har avslutats. Antalet vinnare som väljs per tävling specificeras på tävlingens hemsida. Vinnare kommer att notifieras via den e-postadress som angavs vid anmälan till tävlingen. Alla vinnare kommer att namnges på VegasMaster efter att tävlingen har avslutats.

Genom att delta i tävlingen så tillåter tävlingsdeltagare VegasMaster Limited en världsomfattande, fullständig licens som tillåter VegasMaster Limited att använda bildtexten i alla publikationer, webbsidor, och/eller i någon typ av marknadsföring i samband med tävlingen.

Facebook tävlingar

Behörighet:

Tävlingen är öppen för medverkande över 18 års ålder eller äldre beroende på myndighetsåldern i hans/hennes land då tävlingsregistreringen påbörjades. Vinnare av pris måste uppfylla alla riktlinjer, restriktioner, och krav som nämns häri. Deltagare är bundna av och accepterar de officiella reglerna (”Official Rules”) för att kunna vinna ett pris. VegasMasters beslut är slutgiltigt och bindande. Vinnare meddelas 3 arbetsdagar efter kampanjens slut.

Hur du delar:

Delta genom att

(1) Logga in till ditt Facebook-konto (“Account”) eller, om du inte har ett konto, skapa ett nytt konto på Facebook.com och logga sedan in med ditt nya konto.

(2) Gilla/Dela/Kommentera den relaterade posten. Såsom det specificeras på tävlingens hemsida.

Genom att registrera dig till Facebook, samtycker du med att du har läst och accepterad Facebooks användarvillkor och sekretesspolicy. Ett medlemskap på Facebook.com är gratis. En internetanslutning och dataanvändning från din online-tjänst krävs för att använda tjänsten. Om du väljer att använda din mobila enhet för att logga in till VegasMasters Facebook-sida (endast telefontjänster som godkänner användandet av Facebook kan användas), gäller standard textkostnader. Anslutningstid och användarkostnader följer de användarvillkor och villkor som ditt telefonabonnemang använder sig av. Du förstår att då du deltar i tävlingen via din mobila enhet eller via textmeddelande, om du är en potentiell vinnare, kan VegasMasters kontakta dig via telefon eller textmeddelande, vilket kommer att medfölja kostnader enligt din telefonoperatörs villkor. Det är din skyldighet att notifiera VegasMasters via epost om du ändrar ditt konto eller information. En begränsning av ett (1) deltagande per person är i effekt, oavsett e-postadress, Facebook-konto, och/eller postadress, per kampanjperiod (om inte annan information anges på tävlingens hemsida eller tävlingens Facebook-sida). Vinnaren koras av VegasMasters. VegasMasters datorer är skyldiga för den officiella tävlingstiden.

Tävlingsriktlinjer:

Samtliga deltagare måste följa tävlingsriktlinjerna listade nedan. Om VegasMasters beslutar, efter eget gottfinnande, att en deltagande har brutit de officiella reglerna eller tävlingsriktlinjerna, kommer deltagaren att diskvalificeras och förlora möjligheten till ett pris.

  • Deltagandet måste vara i form av text/bild på VegasMasters Facebook-sida.

Innehållsrestriktioner:
Deltagandet FÅR INTE, i VegasMasters eget gottfinnande:

  • Innehålla material som bryter eller kränker andras rättigheter, inklusive men inte begränsat till, integritet, publicitet, eller immateriella rättigheter (inklusive varumärkes- eller upphovsrättsintrång);
  • Nedvärdera VegasMaster eller annan person och/eller part ansluten med kampanjen och administrationen av tävlingen;
  • Innehålla företagsnamn, produkter, varumärken, eller varor än de som VegasMasters har tillstånd att använda, och som deltagaren har rättigheten att använda exklusivt under kampanjen för deltagande i tävlingen;
  • Innehålla text som är olämplig, oanständig, hatisk, skadegörande, nedsättande, eller ärekränkande;
  • Innehålla text som främjar rasism, hat mot folkgrupp, individ, eller företag, som är diskriminerande mot ras, kön, religion, nationalitet, förhinder, sexuell läggning, eller ålder;
  • Innehålla olagligt material enligt de lagar eller regler i jurisdiktion där deltagaren befinner sig; eller
  • Innehålla språk eller ord som VegasMasters inte vill förknippa sig med.